Artykuł Eliminacje Bielskie Ministrantów – Na turnieju nie ma łatwych meczów.