Regulamin / Zapisy

DO POBRANIA:

 

REGULAMIN TURNIEJU LETNIEGO

BOSKO CUP 2018/2019

 

 

 1. Organizatorem Turnieju Bosko Cup jest Stowarzyszenie „Persette”.
 2. Turniej rozpoczyna się od rozegrania eliminacji, aby spośród zgłoszonych drużyn wyłonić 9 zespołów, które w wyznaczonym przez organizatora miejscu rozgrywają finały letniego Bosko Cup. Jeśli drużyn zgłosi się mało organizator może zdecydować, że nie będzie rozgrywanych eliminacji, ale od razu finały.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości drużyn biorących udział w finałach.
 4. XI Finały Letniego Bosko Cup rozegrane zostaną 22 – 23 VI 2019 w Bielsku Białej na boisku „Sprint” w Wapienicy. Jeśli pogoda nie pozwoli rozgrywać mecze na otwartym boisku (deszcz – jak miało to miejsce w roku 2013) wówczas mecze zostaną rozegrane na hali sportowej, a jeśli pojawią się inne problemy, wówczas będziemy zmuszeni szukać innego obiektu o podobnych warunkach infrastrukturalnych. Wówczas o zmianach organizatorzy będą informować na stronie rozgrywek.
 5. Finały trwają dwa dni z uwagi na to, że ilość rozgrywanych meczów jest duża, aby rozegrać je w ciągu jednego dnia. W sobotę rozegrane zostaną mecze grupowe; 4 najlepsze zespoły, które awansują do półfinału, przyjeżdżają w niedzielę kontynuować rozgrywki: mecze półfinałowe, mecz o III miejsce, finał. Wszystkie mecze rozgrywamy według planu podanego na stronie internetowej turnieju.
 6. Jeżeli więcej drużyn awansuje do finałów, wówczas organizatorzy podejmą decyzję w sprawie sprawnego systemu rozegrania meczy grupowych. O wszystkich zmianach, które z punktu widzenia organizacyjnego trzeba będzie podjąć organizatorzy będą informować na stronie internetowej turnieju.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek nawet w dniu danej fazy rozgrywek jeśli zajdzie taka potrzeba z różnych losowych problemów i trudności.
 8. W przypadku kiedy mecze w finałach letnich rozgrywano by na hali, wówczas obowiązuje regulamin – ale tylko te punkty dotyczące samej formy meczów – taki jak na Finałach Halowego Turnieju.
 9. Eliminacyjne mecze będą rozgrywane, tak żeby drużyny nie musiały pokonywać wielkich odległości. Dlatego, podzielimy zespoły na okręgi: cieszyński i żywiecki. W przypadku większej ilości drużyn utworzymy kolejny okręg.
 10. Drużyny są objęte tzw. klasyfikacją generalną, która daje możliwość losowania drużyn,
  wg „koszyków”. Zespoły z najwyższych miejsc będą rozstawione – podobnie jak ma to miejsce w FIFA.
 11. Eliminacje będą rozegrane w jednym miejscu – dla konkretnego okręgu. Drużyny będą tworzyć grupy, w których rozegrają mecze – „każdy z każdym”
 12. Każdy zespół, który wywalczy awans do finałów, a nie przyjedzie na finały bez wcześniejszego poinformowania, bądź zbyt późnego poinformowania organizatorów, otrzyma dyskwalifikację w następnym turnieju – czyli halowym!!!
 13. Każdy zespół, który zakwalifikuje się do finałów, a wie, że nie uda mu się w tym czasie przyjechać, powinien powiadomić organizatorów min. 3 tygodnie przed finałami; wówczas uchroni się od nałożenia sankcji wspomnianej w punkcie 12 a stworzy możliwość wystąpienia w finałowej imprezie zespołowi, który wcześniej nie zakwalifikował się w eliminacjach, a ma najlepszy bilans punktowy. Pragniemy niniejszym podkreślić, aby każdy uczestnik pamiętał również o tym, iż ważna jest dyscyplina oraz przestrzeganie zasad i szanowanie innych uczestników Turnieju BOSKO CUP. 
 14. Termin zgłaszania drużyny: do dnia 5 kwietnia! Po upływie tego czasu nie przyjmujemy kolejnych zgłoszeń! Prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z kartą zgłoszeniową pobraną ze strony, drogą internetową na adres mailowy: [email protected] a oryginał potwierdzony pieczęcią parafii i podpisem ks. Proboszcza prosimy przywieźć w dniu eliminacji. Podobną czynność wykonujemy na czas finałów.
 15. Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną. Wystarczy wpisać nazwę parafii w wiadomości. Karta zgłoszeniowa powinna być do nas wysłana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem fazy eliminacji. Karta wypełniona musi być komputerowo (nie przyjmujemy kart wypełnianych ręcznie!), po czym wydrukowana i podbita pieczątką parafialną – jest to potwierdzenie, że drużyna reprezentuje daną parafię, a osoby, które są podane jako zawodnicy, są czynnymi ministrantami bądź lektorami danej parafii. Oryginał należy przywieźć na pierwszą fazę turnieju – eliminacje. W przypadku jeśli zgłosi się zbyt mało drużyn, nie będzie eliminacji. Rozegrane zostaną tylko finały.
 1. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników: na boisku 6 zawodników + bramkarz oraz 5 zawodników rezerwowych. Podana drużyna nie może ulec zmianie przez cały czas trwania eliminacji. Zaś przed samymi finałami można dokonać korekty w swoich składach i do 15.06 należy podać skład drużyny na finały.Jeżeli zespół do wyznaczonej daty przed finałami nie prześle nam aktualnej karty przyjmujemy, że dane podane w karcie zgłoszeniowej są takie same w eliminacjach oraz finałach.
 1. Czas eliminacji trwa 04 – 09.06. 2018.
 2. Na czas eliminacji każda drużyna we własnym zakresie musi zorganizować sobie napoje. W finałach napoje dla drużyn zapewniają organizatorzy.
 1. Mecze eliminacyjne rozgrywane mogą być:
  1. Boisku tzw. „Orlik”.
  2. Boisku trawiastym – ale rozgrywamy wówczas mecz na jednej połowie w poprzek boiska ustawiając bramki. Oczywiście bramki mniejsze, niewymiarowe.
  3. Sali sportowej (w razie niepogody, bądź innych losowych wydarzeń) – zawodników na boisku: 4 + bramkarz, a rezerwowych jest 7, pozostałe zasady takie jakie obowiązywały w regulaminie na turniej halowy.
 2. Zawodnicy zgłoszonej drużyny muszą być ministrantami danej parafii (liczymy na Waszą uczciwość!!!), przedział wiekowy uczestników: od IV klasy Szkoły Podstawowej
  do III klasy Gimnazjum. Rocznik 2008 – 2003.
  Prosimy, aby skład był mieszany
  (nie tylko uczniowie gimnazjum biorą udział), drużyna musi liczyć minimum
  3 zawodników młodszych z roczników 2008 – 2006!
 3. Opiekun zgłaszając zawodników musi mieć od każdego z nich wypełnione zgody i deklaracje podpisane przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych, publikację zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej turnieju i stowarzyszenia oraz na ich fanpage. Bez zgody rodzica zawodnik nie może wystąpić w rozgrywkach turnieju Bosko Cup.
 4. Mecz w podstawowym składzie OBOWIĄZKOWO musi rozpocząć minimum jeden zawodnik młodszy (roczniki 2008 – 2006) i gra całą pierwszą połowę; dopiero po przerwie może być zmieniony. Brak zawodnika ze tego przedziału wiekowego na boisku powoduje, że zespół gra całą pierwszą połowę w osłabieniu. Można w pierwszej połowie tego zawodnika zmienić na innego w tym samym przedziale wiekowym.
  W drugiej połowie zespół nie mający zawodnika ze Szkoły Podstawowej występuje już w komplecie.
  Gdyby po czasie okazało się, że zespół nie wystawił w podstawowym składzie zawodnika młodszego, wynik zostaje anulowany i odebrane zdobyte trofea i weryfikacja wyniku jako walkower.
  Jeżeli w obu ekipach byłby brak zawodnika młodszego na boisku, przyznajemy obu zespołom 0 pkt. oraz anulowane zostają bramki z tego spotkania, gdyby takie zostały zdobyte.
  Zaś jedyną ewentualnością nie wystawienia zawodnika młodszego w podstawowym składzie jest wówczas, gdy zawodnik nabawił się kontuzji i lekarz zabronił brać dalszego czynnego udziału w zawodach. Wówczas, żeby było sprawiedliwie dla obu ekip, ten punkt nie będzie obowiązywał.
 1. W przypadku kiedy drużyna nie jest w stanie zebrać 12 zawodników, może zgłosić mniejszą ilość graczy. Wystarczy, aby zespół posiadał minimum: czyli 7 zawodników. Wówczas naraża się jedynie na granie bez możliwości dokonywania zmian w czasie zawodów, ale przecież taka ewentualność również jest dopuszczalna. Gdyby drużyna zgłosiła mniej niż 10 zawodników – młodszych zawodników (klasy IV – VI) musi być w składzie min. dwóch.
 2. Każdy zawodnik w czasie meczu musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, bądź dokument, na podstawie którego jesteśmy wstanie stwierdzić tożsamość danej osoby oraz datę urodzenia. Jeśli w czasie eliminacji bądź na finałach zawodnik nie będzie posiadał ważnej legitymacji nie może brać udziału we wszystkich meczach eliminacyjnych bądź finałowych. Jeśli ktoś zdąży mu ją dostarczyć, zostanie dopuszczony do kolejnych spotkań. Nie może jednak wejść w połowie meczu, jedynie od początku następnego meczu.
 3. Jeżeli wiek zawodnika podany w karcie jest niezgodny z danymi zawartymi w legitymacji, drużyna otrzymuje dyskwalifikację w turnieju letnim. Jeśli o niezgodności wyżej wymienionej dowiemy się później, owa drużyna traci zdobycze punktowe i tytuły wywalczone w konkretnym turnieju.
 4. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie pomiędzy drużynami kolorów strojów piłkarskich, aby nie były jednakowe. Prosimy naprawdę solidnie podejść do kwestii strojów, jeśli parafia nie dysponuje własnymi strojami, można pożyczyć ze szkoły, ale na takiej imprezie nie wygląda fajnie, kiedy drużyna przyjeżdża i nie ma piłkarskich trykotów.
 5. Na turnieju Bosko Cup opiekunem zespołu nie musi być ksiądz, może nią być każda osoba, która jest pełnoletnia. Jeśli księdza nie ma wraz z zespołem na turnieju, wówczas opiekun musi posiadać zgodę od swojego księdza podpisaną i podbitą pieczątką parafialną. Brak zgody dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników turnieju. W czasie rozgrywania meczów z zespołem musi być opiekun, który jest wpisany w karcie zgłoszeniowej. Opiekun musi być z zespołem przez cały czas trwania turnieju.
 6. Zespół uczestniczy w czasie eliminacji od początku do końca tzn.: od modlitwy na rozpoczęcie rozgrywek, do modlitwy końcowej wraz z podaniem wyników. Jeżeli jakaś drużyna wyjedzie przed modlitwą kończącą w następnej edycji w jakiej weźmie udział (jeżeli awansowali do finałów, to w czasie finałów; jeżeli nie, w następnych eliminacjach), wystartuje w rozgrywkach z -1pkt. Podobnie rzecz ma się w czasie finałów.
 7. Drużyna zgłaszająca chęć wzięcia udziału w całym turnieju proszona jest o uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości 200 zł. Suma jest większa niż na halowym turnieju z racji zwiększonej ilości zawodników. Opłatę prosimy wpłacić na podane na stronie internetowej konto bankowe, podając parafię dokonującą wpłaty. Wpłaty dokonujemy do 10 kwietnia. W przypadku braku wpłaty drużyna nie może brać udziału w tych rozgrywkach. Istnieje możliwość wpłaty gotówkowej na eliminacjach – prosimy jednak o informację, że w ten sposób będzie uiszczana opłata turniejowa. Pamiętajmy, że organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia jakim jest ten turniej wymaga pewnych finansowych nakładów. Zatem wczujmy się w sytuację i naprawdę szanujmy się wzajemnie. (suma jest taka sama od 9 lat).
 8. Plan finałów zostanie podany w późniejszym terminie i umieszczony na stronie internetowej.
 9. Przypominamy, że zwycięzca letniego BOSKO CUP, rozgrywa Superpuchar diecezji Bielsko – Żywieckiej, ze zwycięzcą halowego turnieju, a jest nim zespół z parafii Narodzenia NMP w Kończycach Małych. Gdyby się okazało, że letnie Mistrzostwo zdobywa ten sam zespół, który zdobył halowe Mistrzostwo, wówczas jako drugi zespół w Superpucharze wystąpi drużyna, która zdobyła drugie miejsce (halowego turnieju lub lata) mająca najlepszy bilans bramkowy.

 

 1. Czas trwania meczu: 2 x 15 min. + 5 minutowa przerwa. Organizator zastrzega sobie zmianę długości czy formy rozgrywanych meczów w zależności od ilości finalistów czy drużyn występujących w eliminacjach.
 2. Obowiązujące obuwie to korki tzw. „lanki”. Dla bezpieczeństwa, nie wolno grać
  we „wkrętach”. Zawodnik, który zagra we „wkrętach”, zostaje zawieszony na czas meczów eliminacyjnych. A jeśli okazałoby się po meczu, że któryś zawodnik zagrał w w/w butach, sędzia powinien to odnotować, a sam zawodnik zostaje zawieszony na pozostałe mecze, a gdyby strzelił bramki, są one anulowane. Podobnie na czas finałów.
 3. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. Nie może złapać piłki podanej nogą przez zawodnika swojej drużyny.
 4. Pole bramkowe stanowi to pole wyznaczone przez organizatorów.
 5. Rzut od bramki można wykonywać nogą bądź ręką.
 6. Gra bez „spalonego”.
 7. Zmiany następują hokejowo. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry.
 8. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
 9. Rzut karny wykonuje się z miejsca przygotowanego do tego stałego fragmentu gry. Jeśli nie zostało ono przygotowane, sędzia ustala to miejsce.
 10. Za każde przekleństwo zawodnik jest karany żółtą kartką, ponieważ ten turniej ma na celu wychowanie i wyeliminowanie chamstwa i agresji boiskowej.
 11. Za otrzymanie czerwonej kartki zawodnik pauzuje w jednym kolejnym meczu. Jeśli czerwona kartka jest efektem uzbieranych w czasie meczu dwóch żółtych kartek zawodnik w momencie otrzymania drugiej żółtej kartki, schodzi z boiska, a jego drużyna musi grać mecz do końca w osłabieniu.
 12. Zawodnik po otrzymaniu dwóch żółtych kartek, w następnym meczu pauzuje. Obowiązuje w meczach eliminacyjnych, jak i finałach. Jeśli te dwie kartki uzbierał w meczach eliminacyjnych, a drużyna danego zawodnika awansowała do finałów, to kartki anulują się.
 13. Zawodnik, który otrzymał za niesportowe zachowanie czerwoną kartkę poza boiskiem w drodze do szatni, po gwizdku sędziego w przerwie meczu, to pauzuje w tym meczu, który właśnie trwa, ale w następnym meczu już może wystąpić. Zaś jeżeli ta kartka była już po zakończeniu spotkania, to powoduje, że nie może zagrać w jednym następnym meczu. Jeżeli ta czerwona kartka była w przerwie meczu, to ukarany zawodnik nie może wrócić do gry w drugiej połowie, jednak w tym wypadku drużyna może tego zawodnika zastąpić w drugiej połowie innym zawodnikiem.
 14. Regulamin przewiduje, że najmniejsza ilość zawodników na boisku to 4 graczy, gdyby było mniej (np. kartki wyeliminowały zawodników z dalszej gry), sędzia mecz kończy. Jeżeli wynik jest korzystny dla zespołu, który grał w pełnym składzie, mecz kończy się takim wynikiem jak został przerwany; natomiast jeżeli był remis, bądź w momencie przerwania wygrywał zespół zdekompletowany wówczas (zgodnie z normami z boisk ligowych) przyjmujemy wynik 3:0 dla zespołu który gra w pełnym składzie.
 15. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, porażka 0 punktów, remis 1 punkt.
 16. W przypadku zadecydowania o kolejności zespołów decyduje bezpośredni wynik meczu. Jeśli był remis miedzy zainteresowanymi drużynami liczymy różnicę bramek, jeśli i tu jest identyczny wynik, wówczas o kolejności decyduje większa ilość zdobytych bramek. Jeśli i w tym wypadku jest remis, wówczas brana pod uwagę jest kwestia fair play (czyli ile zdobytych kartek ma zespół na swoim koncie, drużyna z mniejszą ilością kartek jest wyżej traktowana)
 17. Jeżeli ta kolejność ma się rozstrzygać o miejsce decydujące o awans, a drużyny mają w każdym wymiarze remis wówczas drużyny strzelają po trzy rzuty karne, w razie konieczności strzelają zawodnicy karnych tyle, aż wyłoniony zostanie zwycięzca tej konfrontacji.
 18. Jeżeli w czasie finałów w półfinale, meczu o III miejsce bądź finale będzie remis, wówczas następuje dogrywka 2×5 minut i 2 minuty przerwy. Jeżeli nadal jest remis po skończonej dogrywce; wówczas następuje seria rzutów karnych: 5 zawodników z każdej drużyny. Zaś jeżeli po tej serii rzutów karnych nadal jest remis, strzelają z każdej drużyny tak długo, aż będzie przewaga jednej bramki.
 19. Jeżeli w czasie finałów zdarzy się, że w klasyfikacji o koronę króla strzelców na pierwszym miejscu będzie więcej niż jeden zawodnik, wówczas „Królem Strzelców” zostaje ten zawodnik, którego drużyna zajęła wyższe miejsce na zakończenie finałów. Gdyby jednak okazało się, że o ten tytuł walczą zawodnicy z tej samej drużyny, do wywalczenia wyróżnienia zarządzona zostaje seria rzutów karnych do tego momentu, aż jeden z zawodników uzyska przewagę jednej bramki.
 20. Pamiętajmy o grze w duchu Fair Play.
 21. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

 

Regulamin może ulec zmianie przed finałami. Dlatego prosimy te drużyny które do nich awansują, aby jeszcze raz przed ich  rozegraniem z nim się zapoznać.

 

ORGANIZATORZY