Zapisy

  DANE PARAFII:
  OPIEKUN DRUŻYNY
  - na ten adres zostanie wysłana kopia zgłoszenia

  KAPITAN DRUŻYNY


  DANE ZAWODNIKÓW


  1. Kapitan
  Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  2. Bramkarz
  Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  3.
  Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  4.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  5.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  6.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  7.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:
  8.
  Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:  ! Wypełnij jeśli zgłaszasz drużynę na turniej letni - drużyna musi mieć 12 zawodników, a na superpuchar - 9!

  9.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  10.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  11.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  12.Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Data urodzenia:
  Pesel:

  ZGODY


  1.Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Turnieju, akceptuję go oraz biorę pełną odpowiedzialność za zgłoszone osoby i ich zachowanie podczas Turnieju.
  2.Akceptuję informację, że: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kontuzje oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników powstałe podczas trwania Turnieju.
  3.Potwierdzam, że zgłoszeni zawodnicy są ministrantami naszej Parafii, a dane w karcie zgłoszeniowej są prawidłowe. W razie niezgodności, przyjmuję wszelkie konsekwencje związane z nadużyciem w tej kwestii.
  4.Rodzice dziecka wpisanego w karcie zgłoszeniowej wyrazili zgodę na jego udział w Turnieju Bosko Cup oraz na przetwarzanie danych dziecka oraz na publikacje zdjęć i nagrań wideo, jak również używania jego imienia i nazwiska w opisach i artykułach na stronie Turnieju Bosko Cup, Facebooku i Instagramie oraz na stronie Stowarzyszenia Persette i jego mediach społecznościach w celach reklamowych i rozwijających popularność tego dzieła jakim jest Bosko Cup.
  5.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako opiekuna oraz na publikację zdjęć i nagrań na stronie Turnieju Bosko Cup, Facebooku i Instagramie oraz na stronie Stowarzyszenia Persette i jego mediach społecznościach w celach reklamowych i rozwijających popularność tego dzieła jakim jest Bosko Cup.
  6.Oświadczam, że jako opiekun razem z drużyną bierzemy udział w Turnieju Bosko Cup a stan mojego zdrowia jest dobry. Zostałem poinformowany przez rodziców uczestników , że zdrowie zawodników wpisanych w karcie zgłoszeniowej jest odpowiednie do podejmowania aktywności sportowej . Nie mamy przeciwwskazań lekarskich do podejmowania tego typu wysiłku oraz nie będziemy ja jako opiekun wraz z rodzicami wnosić żadnych roszczeń finansowych z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych dolegliwości oraz nabytych w czasie rozgrywek Bosko Cup.
  7.Oświadczam, że osoby wpisane na karcie zgłoszeniowej nie przebywają obecnie w kwarantannie; nie stwierdzono u żadnej z osób zakażenia wirusem Covid-19. Wszyscy będziemy przestrzegać reguł bezpieczeństwa sanitarnego. W związku z oświadczeniem, wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie będą przebywać na terenie obiektu, na którym będzie rozgrywany Turniej Bosko Cup na własne ryzyko i na własną, wyłączną odpowiedzialność. Za ewentualne negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia spowodowane lub pozostające w związku z epidemią, zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Stowarzyszenia Persette z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowie związanego z epidemia Sars-Cov2.