Regulamin / Zapisy

DO POBRANIA:

 

REGULAMIN TURNIEJU LETNIEGO

BOSKO CUP 2019/2020

 

 1. Organizatorem Turnieju Bosko Cup jest Stowarzyszenie „Persette”.
 2. Turniej rozpoczyna się od rozegrania eliminacji, aby spośród zgłoszonych drużyn wyłonić zespoły, które w wyznaczonym przez organizatora miejscu rozgrywają finały letniego Bosko Cup. Jeśli drużyn zgłosi się mało organizator może zdecydować, że nie będzie rozgrywanych eliminacji, ale od razu finały.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości drużyn biorących udział w finałach.
 4. XII Finały Letniego Bosko Cup rozegrane zostaną 20 – 21 VI 2020 w Bielsku Białej na boisku „Sprint” w Wapienicy. Jeśli pogoda nie pozwoli rozgrywać mecze na otwartym boisku (deszcz – jak miało to miejsce w roku 2013) wówczas mecze zostaną rozegrane na hali sportowej, a jeśli pojawią się inne problemy, wówczas będziemy zmuszeni szukać innego obiektu o podobnych warunkach infrastrukturalnych. Wówczas o zmianach organizatorzy będą informować na stronie rozgrywek.
 5. Finały trwają dwa dni z uwagi na to, że ilość rozgrywanych meczów jest duża, aby rozegrać je w ciągu jednego dnia. W sobotę rozegrane zostaną mecze grupowe; 4 najlepsze zespoły, które awansują do półfinału, przyjeżdżają w niedzielę kontynuować rozgrywki: mecze półfinałowe, mecz o III miejsce, finał. Wszystkie mecze rozgrywamy według planu podanego na stronie internetowej turnieju.
 6. Jeżeli więcej drużyn awansuje do finałów, wówczas organizatorzy podejmą decyzję w sprawie sprawnego systemu rozegrania meczy grupowych. O wszystkich zmianach, które z punktu widzenia organizacyjnego trzeba będzie podjąć organizatorzy będą informować na stronie internetowej turnieju.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek nawet w dniu danej fazy rozgrywek jeśli zajdzie taka potrzeba z różnych losowych sytuacji.
 8. W przypadku kiedy mecze w finałach letnich rozgrywano by na hali, wówczas obowiązuje regulamin – ale tylko te punkty dotyczące samej formy meczów – taki jak na Finałach Halowego Turnieju.
 9. Drużyny są objęte tzw. klasyfikacją generalną, która daje możliwość losowania drużyn,
  wg „koszyków”. Zespoły z najwyższych miejsc będą rozstawione – podobnie jak ma to miejsce w FIFA.
 10. Mecze eliminacyjne rozgrywane mogą być:
  1. Boisku tzw. „Orlik”.
  2. Boisku trawiastym – ale rozgrywamy wówczas mecz na jednej połowie w poprzek boiska ustawiając bramki. Oczywiście bramki mniejsze, niewymiarowe.
  3. Sali sportowej (w razie niepogody, bądź innych losowych wydarzeń) – zawodników na boisku: 4 + bramkarz, a rezerwowych jest 7, pozostałe zasady takie jakie obowiązywały w regulaminie na turniej halowy.
 11. Eliminacyjne mecze:
 • Eliminacje będą rozegrane na stadionie w Starej Wsi dnia 23 maja 2020
 • Na tym obiekcie można grać tylko w butach halowych bądź turf (jest to sztuczna nawierzchnia)
 • Mecze rozgrywane w jednym czasie na dwóch połowach w poprzek boiska

Każdy zespół, który wywalczy awans do finałów, a nie przyjedzie na finały bez wcześniejszego poinformowania, bądź zbyt późnego poinformowania organizatorów, otrzyma dyskwalifikację w następnym turnieju – czyli halowym!!!

 1. Każdy zespół, który zakwalifikuje się do finałów, a wie, że nie uda mu się w tym czasie przyjechać, powinien powiadomić organizatorów min. 3 tygodnie przed finałami; wówczas uchroni się od nałożenia sankcji wspomnianej w punkcie 11 a stworzy możliwość wystąpienia w finałowej imprezie zespołowi, który wcześniej nie zakwalifikował się w eliminacjach, a ma najlepszy bilans punktowy. Pragniemy niniejszym podkreślić, aby każdy uczestnik pamiętał również o tym, iż ważna jest dyscyplina oraz przestrzeganie zasad i szanowanie innych uczestników Turnieju BOSKO CUP. 
 2. Termin zgłaszania drużyny: do dnia 5 kwietnia! Po upływie tego czasu nie przyjmujemy kolejnych zgłoszeń! Prosimy o przesłanie zgłoszenia, a w późniejszym terminie kartę zgłoszeniową pobraną ze strony, wypełniona komputerowo (ułatwia później czytelną weryfikację zawodników) i przesłaną drogą internetową na adres mailowy: [email protected] Podobną czynność wykonujemy na czas finałów.

Zespoły zgłaszamy w dwóch kategoriach:

Kategoria Ministrant: 2008 – 2011 (5 klasa SP – 2 klasy SP)

Kategoria Lektor Młodszy: 2004 – 2007 (1 klasa ponadpodstawowa – 6 klasa SP)

 1. Ilość finalistów! Eliminacje mają wyłonić finalistów: Ministranci => 6 zespołów w finałach; Lektor Młodszy => 9 zespołów w finałach.
 2. Kategoria Lektor Młodszy jest całkowitym spadkobiercą wszystkich kwestii statystycznych, które dotychczas rozgrywano na turnieju Bosko Cup.
 3. Aby mogły ruszyć rozgrywki ministrantów, musi być zgłoszonych minimum 4 zespoły! Przy minimalnej ilości zespołów nie byłoby eliminacji, tylko od razu rozgrywki finałowe.

 

Zgłaszanie drużyn do udziału:

 1. Do dnia 5 kwietnia wystarczy wysłać emaila o treści: „Zgłaszam drużynę z parafii (nazwa parafii) do udziału w turnieju Bosko Cup w kategorii (podać kategorię)”
 2. Kartę zgłoszeniową należy pobrać ze strony internetowej rozgrywek, która zawarta jest w zakładce: Regulamin/Zapisy.
 3. Kartę zgłoszeniową prosimy wypełnić komputerowo, ponieważ to zdecydowanie ułatwia weryfikację zawodników i pracę osób piszących protokoły: wszystkie pola karty muszą być wypełnione, a karta przesłaną emailem na 7 dni przed konkretną fazą rozgrywkową w której dana drużyna będzie występować.
 4. Wpisanie uczestników na karcie zgłoszeniowej jest potwierdzeniem, że są to osoby należące do LSO w danej parafii.
 5. Jeżeli zawodnik nie brał udziału w halowej edycji, wówczas opiekun przywozi komplet deklaracji RODO, które muszą być wypełnione przez rodziców. Bez podpisanej deklaracji, zawodnik nie może uczestniczyć w turnieju. Deklaracje są do pobrania ze strony internetowej. Deklarację RODO opiekun przywozi na eliminacje. Deklaracja RODO przywieziona na eliminacje obowiązuje na cały cykl trwania rozgrywek letnich. W przypadku, jeśli zawodnik nie był na eliminacja, ale pojawia się dopiero na finałach, wówczas dla niego opiekun musi przywieźć ową deklarację na ten etap w którym pierwszy raz się pojawia w rozgrywkach Bosko Cup.

Jeśli zawodnik brał udział w halowej edycji Bosko Cup w bieżącym sezonie nie musi już składać deklaracji RODO.

 1. Jeżeli opiekunem drużyny jest ksiądz przywozi na turniej i składa w recepcji deklaracje RODO i deklarację księdza.
 2. Gdy opiekunem jest osoba świecka składa w recepcji deklaracje RODO i deklarację opiekuna świeckiego.
 3. Wszystkie deklaracje do pobrania ze strony internetowej.

 

Uczestnicy:

 1. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników:
  1. Lektor Młodszy: na boisku 6 zawodników + bramkarz oraz 3 zawodników rezerwowych.
  2. Ministrant: na boisku 7 zawodników + bramkarz oraz 2 rezerwowych.

   Przesłany skład drużyny nie może ulec zmianie przez cały czas trwania eliminacji. Zaś przed samymi finałami można dokonać korekty w swoich składach i do 14 czerwca należy podać nowy skład drużyny na finały. Drużyna minimum może liczyć 7 zawodników, w tym jeden „młodszy”. (Kwestia młodszego zawodnika dotyczy Lektorów Młodszych)

 1. Organizatorzy poinformują wszystkich uczestników o miejscu i godzinie rozegrania meczów eliminacyjnych w późniejszym terminie.
 2. Zawodnicy zgłoszonej drużyny muszą być ministrantami danej parafii (liczymy na Waszą uczciwość!!!), przedział wiekowy uczestników:
  Kategoria Ministrant: 2008 – 2011 (5 klasa SP – 2 klasy SP)
  Kategoria Lektor Młodszy: 2004 – 2007 (1 klasa ponadpodstawowa – 6 klasa SP)
 1. Jeśli parafia wśród Służby Liturgicznej ma małą ilość osób, wówczas można dokonać połączenia. Zawodnik z roczników ministranta może grać w drużynie Lektora Młodszego; natomiast Lektor Młodszy nie może grać w drużynie ministranta. Zaś jeżeli parafia postanowi wystawić drużyny w dwóch kategoriach, wówczas nie może być sytuacji, że zawodnik gra tak w drużynie Ministrantów jak i Lektorów Młodszych. Gdyby taka sytuacja zaistniała, mecze tego zespołu sklasyfikowane są jako walkower.
 2. Wymogiem Turnieju jest, by w drużynie znajdowało się minimum dwóch zawodnik (tzw. „młodszy”) z roczników: 2006 – 2007 lub młodszy. Jeśli drużyna zgłosiła minimalną liczbę uczestników (7 osób) wystarczy jeden zawodnik „młodszy”. Ten punkt dotyczy tylko drużyny z kategorii Lektor Młodszy.
 3. Mecz w podstawowym składzie OBOWIĄZKOWO musi rozpocząć minimum jeden zawodnik „młodszy” i gra całą pierwszą połowę. Dopiero w drugiej połowie może być zmieniony. Brak zawodnika w/w powoduje, że zespół przez całą pierwszą połowę gra w osłabieniu. Dopiero w drugiej połowie gra w pełnym składzie. Podobna sytuacja obowiązuje w czasie rozgrywania dogrywki. Natomiast jeżeli jest w zespole więcej zawodników młodszych, może być ten zawodnik który rozpoczął mecz od 1 minuty zmieniony na innego zawodnika mieszczącego się w tym przedziale wiekowym.
  Gdyby po czasie okazało się, że zespół nie wystawił w podstawowym składzie zawodnika młodszego, wynik zostaje anulowany i odebrane zdobyte trofea i weryfikacja wyniku jako walkower.
  Jeżeli w obu ekipach byłby brak zawodnika młodszego na boisku, przyznajemy obu zespołom 0 pkt. oraz anulowane zostają bramki z tego spotkania, gdyby takie zostały zdobyte.
  Zaś jedyną ewentualnością nie wystawienia zawodnika młodszego w podstawowym składzie jest wówczas, gdy zawodnik nabawił się kontuzji i lekarz zabronił brać dalszego czynnego udziału w zawodach. Wówczas, żeby było sprawiedliwie dla obu ekip, ten punkt nie będzie obowiązywał.
 1. Drużyna zgłaszająca się do udziału w całym turnieju proszona jest o uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości 300 zł (za jedną kategorię), którą należy wpłacić na podane na stronie internetowej konto bankowe, podając w tytule przelewu parafię i kategorię dokonującą wpłaty. Jeżeli parafia zgłasza dwie kategorie, wówczas opłata jest 2 x 300 zł = 600 zł. Wpłaty dokonujemy do 2 kwietnia 2020 lub gotówka w dniu eliminacji. W przypadku braku wpłaty drużyna nie może brać udziału w rozgrywkach.
 2. Każdy zawodnik w dniu eliminacji musi posiadać ważną legitymację szkolną, bądź jakikolwiek dokument, na podstawie którego jesteśmy w stanie stwierdzić tożsamość danej osoby. W przypadku braku, zawodnik nie bierze udziału w rozgrywkach. W przypadku dostarczenia później dokumentu podczas trwania eliminacji czy finałów może zagrać w danej fazie rozgrywkowej jednak nie może wejść w połowie meczu, jedynie od początku następnego meczu, po odpowiednim wylegitymowaniu się zawodnika w recepcji.
 3. Jeżeli wiek zawodnika podany w karcie jest niezgodny z danymi zawartymi w legitymacji, drużyna otrzymuje dyskwalifikację w turnieju letnim. Jeśli o niezgodności wyżej wymienionej dowiemy się później, owa drużyna traci zdobycze punktowe i tytuły wywalczone w konkretnym turnieju.
 4. Prosimy, aby naprawdę solidnie podejść do kwestii strojów! Jeśli parafia nie dysponuje własnymi strojami, można pożyczyć ze szkoły, ale na takiej imprezie nie wygląda fajnie, kiedy drużyna przyjeżdża i nie ma piłkarskich trykotów. Jeśli zawodnik nie ma stroju jednolitego ze swoją drużyną z numerem (wyjątek może stanowić bramkarz) nie może zostać dopuszczony do meczu, ponieważ stwarza problem organizacyjny. Nie dopuszcza się sytuacji, że z powodu braku stroju zawodnicy wymieniają się koszulkami przy zmianie zawodników.
 1. Na turnieju Bosko Cup opiekunem zespołu nie musi być ksiądz, może nią być każda osoba, która jest pełnoletnia. Jeśli księdza nie ma wraz z zespołem na turnieju, wówczas opiekun musi posiadać zgodę – deklarację pobraną ze strony internetowej rozgrywek – od swojego księdza podpisaną i podbitą pieczątką parafialną. Brak zgody dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek. Opiekun przebywa z zespołem przez cały czas na stadionie sprawując opiekę. Drużyna nie może przebywać w czasie turnieju bez opieki osoby dorosłej.
 2. Zespół uczestniczy w czasie eliminacji czy finałów od początku do końca tzn.: od modlitwy na rozpoczęcie rozgrywek, do modlitwy końcowej wraz z podaniem wyników. Jeżeli jakaś drużyna wyjedzie przed modlitwą kończącą w następnej edycji w jakiej weźmie udział (jeżeli awansowali do finałów, to w czasie finałów; jeżeli nie, w następnych eliminacjach, bądź halowym turnieju), wystartuje w rozgrywkach z -1pkt. Organizator zastrzega sobie również w tym względzie zmienić procedury i plan, który wcześniej ogłasza na stronie rozgrywek, bądź może podać nieco inne rozwiązania na rozpoczęcie dnia rozgrywkowego w danym etapie trwania turnieju.
 3. Plan finałów zostanie podany w późniejszym terminie i umieszczony na stronie internetowej.
 4. Przypominamy, że zwycięzca letniego BOSKO CUP, rozgrywa Superpuchar diecezji Bielsko – Żywieckiej, ze zwycięzcą halowego turnieju, a jest nim zespół z parafii MB Częstochowskiej w Żabnicy. Gdyby się okazało, że letnie Mistrzostwo zdobywa ten sam zespół, który zdobył halowe Mistrzostwo, wówczas jako drugi zespół w Superpucharze wystąpi drużyna, która zdobyła drugie miejsce (halowego turnieju lub lata) mająca najlepszy bilans bramkowy.

Przebieg meczu:

 1. Czas trwania meczu eliminacyjnego oraz w czasie finałów: Ministrant: 2 x 9 min. + 2 minutowa przerwa; Lektor Młodszy: 2 x 12 minut + 2 minuty przerwy. Organizator zastrzega sobie zmiany w tym temacie, dostosowując do ilości drużyn w danym dniu rozgrywkowym.
 2. Opiekun – trener wraz z drużyną zajmuje miejsce wyznaczone. Na ławce może być jedynie ksiądz i trener wraz z zawodnikami rezerwowymi. Pozostałe osoby z parafii zajmują miejsce na trybunach. Każdy trener i ksiądz z danej drużyny pobiera identyfikator z recepcji przy rejestrowaniu drużyny. Wówczas wiadomo, kto może w czasie meczu zajmować się zespołem. Po turnieju identyfikator oddajemy organizatorom.
 3. Trener, ani zawodnicy rezerwowi, nie mogą biegać wzdłuż boiska, muszą przebywać w strefie technicznej przy ławce rezerwowych, którą wyznacza organizator. Jeżeli opiekun (trener czy ksiądz) będzie wciąż przemieszczał się wzdłuż boiska, wówczas może otrzymać od sędziego upomnienie, następnie żółtą kartkę. Dwie żółte kartki w meczu powodują, że kolejny mecz nie może przebywać wraz z drużyną na ławce trenerskiej.
 4. Obowiązujące obuwie to korki tzw. „lanki”. Dla bezpieczeństwa, nie wolno grać
  we „wkrętach”. Zawodnik, który zagra we „wkrętach”, zostaje zawieszony na czas meczów eliminacyjnych. A jeśli okazałoby się po meczu, że któryś zawodnik zagrał w w/w butach, sędzia powinien to odnotować, a sam zawodnik zostaje zawieszony na pozostałe mecze, a gdyby strzelił bramki, są one anulowane. Podobnie na czas finałów. Organizator zastrzega sobie zmianę obuwia w zależności od wymogów regulaminu obiektów na których będą rozgrywane poszczególne fazy turnieju letniego.
 1. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. Nie może złapać piłki podanej nogą przez zawodnika swojej drużyny.
 2. Pole bramkowe stanowi to pole wyznaczone przez organizatorów.
 3. Rzut od bramki można wykonywać nogą bądź ręką.
 4. Gra bez „spalonego”.
 5. Zmiany następują hokejowo. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry.
 6. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
 7. Rzut karny wykonuje się z miejsca przygotowanego do tego stałego fragmentu gry. Jeśli nie zostało ono przygotowane, sędzia ustala to miejsce.
 8. Rzut z autu wznawiamy piłkę do gry rzutem z za głowy.
 9. Za każde przekleństwo zawodnik jest karany żółtą kartką, ponieważ ten turniej ma na celu wychowanie i wyeliminowanie chamstwa i agresji boiskowej.
 10. Za otrzymanie czerwonej kartki zawodnik pauzuje w dwóch kolejnym meczu. Jeśli czerwona kartka jest efektem uzbieranych w czasie meczu dwóch żółtych kartek zawodnik w momencie otrzymania drugiej żółtej kartki, schodzi z boiska, a jego drużyna musi grać mecz do końca w osłabieniu.
 11. Zawodnik po otrzymaniu dwóch żółtych kartek, w następnym meczu pauzuje. Obowiązuje w meczach eliminacyjnych, jak i finałach. Jeśli te dwie kartki uzbierał w meczach eliminacyjnych, a drużyna danego zawodnika awansowała do finałów, to kartki anulują się.
 12. Zawodnik, który otrzymał za niesportowe zachowanie czerwoną kartkę poza boiskiem w drodze do szatni, po gwizdku sędziego w przerwie meczu, to pauzuje w dwóch kolejnych meczach.
 13. Regulamin przewiduje, że najmniejsza ilość zawodników na boisku to 4 graczy, gdyby było mniej (np. kartki wyeliminowały zawodników z dalszej gry), sędzia mecz kończy. Jeżeli wynik jest korzystny dla zespołu, który grał w pełnym składzie, mecz kończy się takim wynikiem jak został przerwany; natomiast jeżeli był remis, bądź w momencie przerwania wygrywał zespół zdekompletowany wówczas (zgodnie z normami z boisk ligowych) przyjmujemy wynik 3:0 dla zespołu który gra w pełnym składzie.
 14. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, porażka 0 punktów, remis 1 punkt.
 15. W przypadku zadecydowania o kolejności zespołów decyduje bezpośredni wynik meczu. Jeśli był remis miedzy zainteresowanymi drużynami liczymy różnicę bramek, jeśli i tu jest identyczny wynik, wówczas o kolejności decyduje większa ilość zdobytych bramek. Jeśli i w tym wypadku jest remis, wówczas brana pod uwagę jest kwestia fair play (czyli ile zdobytych kartek ma zespół na swoim koncie, drużyna z mniejszą ilością kartek jest wyżej klasyfikowana)
 16. Jeżeli ta kolejność ma się rozstrzygać o miejsce decydujące o awans, a drużyny mają w każdym wymiarze remis wówczas drużyny strzelają po trzy rzuty karne, w razie konieczności zawodnicy strzelają tyle karnych, aż wyłoniony zostanie zwycięzca tej konfrontacji.
 17. Jeżeli w czasie finałów w półfinale, meczu o III miejsce bądź finale będzie remis, wówczas następuje dogrywka 2×5 minut i 2 minuty przerwy. Jeżeli nadal jest remis po skończonej dogrywce; wówczas następuje seria rzutów karnych: 5 zawodników z każdej drużyny. Zaś jeżeli po tej serii rzutów karnych nadal jest remis, strzelają z każdej drużyny tak długo, aż będzie przewaga jednej bramki.
 18. Jeżeli w czasie finałów zdarzy się, że w klasyfikacji o koronę króla strzelców na pierwszym miejscu będzie więcej niż jeden zawodnik, wówczas „Królem Strzelców” zostaje ten zawodnik, którego drużyna zajęła wyższe miejsce na zakończenie finałów. Gdyby jednak okazało się, że o ten tytuł walczą zawodnicy z tej samej drużyny, do wywalczenia wyróżnienia zarządzona zostaje seria rzutów karnych do tego momentu, aż jeden z zawodników uzyska przewagę jednej bramki.
 19. Pamiętajmy o grze w duchu Fair Play.
 20. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

Regulamin może ulec zmianie przed finałami. Dlatego prosimy te drużyny które do nich awansują, aby jeszcze raz przed ich  rozegraniem z nim się zapoznać.

 

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie ”Persette”