Nasz patron

Jan Bosco urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Becchia, niedaleko Turynu. Młodość spędził w środowisku wiejskim, przesiąkniętym tradycjami chrześcijańskimi. Jego ojciec zmarł, gdy Jan miał dwa lata. Dosyć wcześnie musiał podjąć się pracy. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się występy przygodnych kuglarzy i cyrkowców, Jan zaczął ich naśladować. Chodził w miejsca, gdzie występowali i uczył się sztuczek. Następnie zaczął sam występować, był to sposób na zgromadzenie ludzi, których zabawiał w niedzielne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, śpiewem i kazaniami, które zasłyszał tego dnia w kościele parafialnym. W okresie gimnazjalnym założył „Towarzystwo Wesołości”, starając się o godziwą rozrywkę i o pogłębienie życia religijnego. Seminarium duchowne ukończył w Turynie, a następnie wstąpił do konwiktu kościelnego. W 1814 roku otwiera pierwsze oratorium jako świetlicę młodzieżową.

Reguła łagodności
Don Bosco oferował dzieciom i młodzieży schronienie i możliwość zdobywania wiedzy. Otworzył nawet wieczorną szkołę dla młodzieży pracującej. Unikał surowych kar, uważając, że wychowanie powinno opierać się na miłości, a nie na strachu. Wielu uważało, że to szaleństwo walczyć ze skutkami podziału klasowego społeczeństwa. W 1859r. założył Towarzystwo św. Franciszka Salezego, kształcąc ubogich chłopców, a w 1872r. zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt. W 1874r. organizuje Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. Jan Bosco zmarł 31 stycznia 1888 rok. Kanonizował go Pius Xi w 1934 roku. Wyróżnił się jako jeden z największych pedagogów w dziejach Kościoła.

Podążać ich śladem
Święty Jan Bosco dostrzegał potencjał tkwiący w ubogiej młodzieży, która bez jego pomocy nie miała by szans na uczciwe, szczęśliwe i twórcze życie. W dzisiejszych czasach podobną rolę do tej, jaką przyjął św. Jan Bosco, odgrywa np. amerykańska wspólnota Boys Republic. Działa ona od 1907 roku. Od tego czasu pomogła 21 tysiącom dziewcząt i chłopców z trudnych rodzin. Celem wspólnoty jest zapewnienie dachu nad głową, kształcenie, udzielanie porad i terapia młodzieży, która z różnych przyczyn jest nieprzystosowana do życia społecznego. Znany amerykański aktor Steve McQueen w podzięce za pomoc i opiekę, jaką otrzymał z Boys Republic, ufundował dla wspólnoty ośrodek rekreacyjny. Wychowywanie młodzieży, zwłaszcza z ubogich rodzin i ze środowisk wysokiego ryzyka, jest szczególnie ważne dla salezjanów, którzy rozpoczęli działalność w Polsce w 1898 roku (w Oświęcimiu). Salezjanie prowadzą oratoria skupiające młodzież, które przy współpracy animatorów-wolontariuszy realizują własne programy wychowawczo-duszpasterskie.

Dane zaczerpnięte z: Wydawnictwo Żywoty świętych – fascynujące i niezwykłe historie z życia świętych, Warszawa 2002, grupa 4, karta 52