Regulamin

DO POBRANIA:

 

REGULAMIN TURNIEJ HALOWY

BOSKO CUP 2023/2024

 

 1. Organizatorem Turnieju Bosko Cup jest Stowarzyszenie „Persette”.
 2. Cały turniej rozpoczyna się od rozegrania eliminacji, aby ze zgłoszonych drużyn wyłonić zespoły, które w wyznaczonym przez organizatora miejscu rozgrywają finały Bosko Cup.
 3. Finały Bosko Cup rozegrane zostaną w dniach 27 -28 I 2024r. Finały są dwudniowe, w sobotę rozegrane zostaną mecze grupowe; 4 najlepsze zespoły awansują do niedzielnych rozgrywek: mecze półfinałowe, mecz o III miejsce, finał.
 4. Miejsce rozegrania finałów: Hala Sportowa w ZS im. Armii Krajowej w Bielsku – Białej (os. Beskidzkie). W przypadku zmiany obiektu organizator niezwłocznie poinformuje uczestników.
 5. Zespoły które awansują do półfinału w niedzielę przyjeżdżają na dalszy ciąg finałów wg. planu, który zostanie umieszczony na stronie internetowej.
 6. Zespół który wygra mistrzostwo halowe, reprezentuje naszą diecezję na Mistrzostwach Polski. Również ten zespół walczy o Superpuchar Bosko CUP.
 7. Eliminacyjne mecze będą rozgrywane, tak żeby drużyny nie musiały pokonywać wielkich odległości. Zaplanowano następujące okręgi i terminy rozegranych meczów eliminacyjnych:
  Okręg żywiecki – 28 październik 2023 – Hala w Węgierskiej Górce ul. XX-lecia II RP 12
  Okręg Kęcki – 5 listopada 2023 – SP nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu
  Okręg cieszyński – 18 listopada 2023 – SP im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich
  Okręg bielski – 25 listopada 2023 –
  Baraże – 9 grudnia 2023 – będą rozgrywane w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany obiektów i ilości okręgów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn o czym będzie informować na stronie internetowej turnieju.
 1. Eliminacje są w tym samym czasie dla obu kategorii, plan każdego dnia eliminacyjnego zostanie podany wówczas kiedy organizator będzie wiedział ile jest drużyn zgłoszonych.
 2. Termin zgłaszania drużyny upływa 5 października 2023! Po upływie tego czasu nie przyjmujemy kolejnych zgłoszeń! Prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą internetową na adres mailowy: [email protected]
  Zespoły zgłaszamy w dwóch kategoriach:
  Kategoria Ministrant: 2012 – 2015 (5 klasa SP – 2 klasy SP)
  Kategoria Lektor Młodszy: 2008 – 2011 (1 klasa ponadpodstawowa – 6 klasa SP)
 1. Ilość finalistów! Eliminacje mają wyłonić finalistów: Ministranci => 6 zespołów w finałach; Lektor Młodszy => 8 zespołów w finałach. Organizator zastrzega sobie zmianę ilości drużyn w czasie finałów, dostosowując ją do ilości drużyn biorących udział w fazie eliminacyjnej.
 2. Ilość grup w fazie eliminacyjnej i o sposobie rozegrania eliminacji organizator poinformuje na stronie internetowej.
 3. Kategoria Lektor Młodszy jest całkowitym spadkobiercą wszystkich kwestii statystycznych, które dotychczas rozgrywano na turnieju Bosko Cup do roku 2018.
 4. Aby mogły ruszyć rozgrywki ministrantów, musi być zgłoszonych minimum 4 zespoły! Przy minimalnej ilości zespołów nie byłoby eliminacji, tylko od razu rozgrywki finałowe.

Zgłoszenie drużyny do udziału:

 1. Do dnia 5 października wystarczy wysłać emaila o treści: „Zgłaszam drużynę z parafii (nazwa parafii) do udziału w turnieju Bosko Cup w kategorii (podać kategorię)”
 2. Do dnia 20 października w panelu zapisy, zgłaszamy zawodników do udziału w turnieju. Zgłoszenie zawodników od sezonu 2022/2023 jest tylko i wyłącznie w formie panelu na stronie internetowej, poprzez wpisywanie danych zawodników i opiekunów w panelu na stronie internetowej w zakładce: PANEL ZGŁOSZENIOWY!
 3. Wpisanie uczestników w panelu jest potwierdzeniem, że są to osoby należące do LSO w danej parafii.
 4. Opiekun przywozi komplet deklaracji RODO, które muszą być wypełnione przez rodziców. Bez podpisanej deklaracji, zawodnik nie może uczestniczyć w turnieju. Deklaracje są do pobrania ze strony internetowej. Deklarację RODO opiekun przywozi na eliminacje. Jeśli zespół gra w barażach, a później na finałach – kolejnej deklaracji nie trzeba. Deklaracja RODO przywieziona na eliminacje obowiązuje na cały cykl trwania rozgrywek halowych. W przypadku, jeśli zawodnik nie był na eliminacja, ale pojawia się dopiero na finałach, wówczas dla niego opiekun musi przywieźć ową deklarację na ten etap w którym pierwszy raz się pojawia w rozgrywkach Bosko Cup.
 5. Jeżeli opiekunem drużyny jest ksiądz przywozi na turniej i składa w recepcji deklaracje RODO i deklarację księdza.
  Gdy opiekunem jest osoba świecka składa w recepcji deklaracje RODO i deklarację opiekuna świeckiego.
  Wszystkie deklaracje do pobrania ze strony internetowej.

Uczestnicy:

 1. Zespół liczy maksymalnie 8 zawodników: na boisku 4 zawodników + bramkarz oraz
  3 zawodników rezerwowych. Przesłany skład drużyny nie może ulec zmianie przez cały czas trwania eliminacji. Zaś przed samymi finałami można dokonać korekty w swoich składach i do 20 stycznia należy podać nowy skład drużyny na finały. Drużyna minimum może liczyć 5 zawodników, w tym jeden młodszy.
 2. Czas eliminacji trwa 10. 2023 – 15.01.2024. Mecze rozgrywane będą w jednym wyznaczonym miejscu dla danego okręgu. Organizatorzy poinformują wszystkich uczestników o miejscu i godzinie rozegrania meczów eliminacyjnych w późniejszym terminie.
 3. Zawodnicy zgłoszonej drużyny muszą być ministrantami/lektorami danej parafii (liczymy na Waszą uczciwość!!!), przedział wiekowy uczestników:
  Kategoria Ministrant: 2012 – 2015 (5 klasa SP – 2 klasy SP)
  Kategoria Lektor Młodszy: 2008 – 2011 (1 klasa ponadpodstawowa – 6 klasa SP)
 1. Jeśli parafia wśród Służby Liturgicznej ma małą ilość osób, wówczas można dokonać połączenia. Zawodnik z roczników ministranta może grać w drużynie Lektora Młodszego; natomiast Lektor Młodszy nie może grać w drużynie ministranta. Zaś jeżeli parafia postanowi wystawić drużyny w dwóch kategoriach, wówczas nie może być sytuacji, że zawodnik gra tak w drużynie Ministrantów jak i Lektorów Młodszych. Gdyby taka sytuacja zaistniała, mecze tego zespołu sklasyfikowane są jako walkower.
 2. Wymogiem Turnieju jest, by w drużynie znajdował się minimum jeden zawodnik (tzw. „młodszy”) z roczników: 2010 – 2011 lub młodszy. Ten punkt dotyczy tylko drużyny z kategorii Lektor Młodszy.
 3. Mecz w podstawowym składzie OBOWIĄZKOWO musi rozpocząć minimum jeden zawodnik „młodszy” i gra całą pierwszą połowę. Dopiero w drugiej połowie może być zmieniony. Brak zawodnika w/w powoduje, że zespół przez całą pierwszą połowę gra w osłabieniu. Dopiero w drugiej połowie gra w pełnym składzie. Podobna sytuacja obowiązuje w czasie rozgrywania dogrywki. Natomiast jeżeli jest w zespole więcej zawodników młodszych, może być ten zawodnik który rozpoczął mecz od 1 minuty zmieniony na innego zawodnika mieszczącego się w tym przedziale wiekowym.
 4. Drużyna zgłaszająca się do udziału w całym turnieju proszona jest o uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości 300 zł (za jedną kategorię), którą należy wpłacić na podane na stronie internetowej konto bankowe, podając w tytule przelewu: TURNIEJ BOSKO CUP z dopiskiem nazwa parafii i kategorię.
  Jeżeli parafia zgłasza dwie kategorie, wówczas opłata jest 2 x 300 zł = 600 zł. Wpłaty dokonujemy do 25 października 2023 W przypadku braku wpłaty drużyna nie może brać udziału w rozgrywkach.
 1. Każdy zawodnik w dniu eliminacji musi posiadać ważną legitymację szkolną, bądź jakikolwiek dokument, na podstawie którego jesteśmy w stanie stwierdzić tożsamość danej osoby.
  W przypadku braku dokumentu, zawodnik nie bierze udziału w rozgrywkach. W przypadku dostarczenia później dokumentu podczas trwania eliminacji może zagrać w danej fazie rozgrywkowej jednak nie może wejść w połowie meczu, jedynie od początku następnego meczu, po odpowiednim wylegitymowaniu się zawodnika w recepcji.
 2. Jeżeli wiek zawodnika podany w karcie jest niezgodny z danymi zawartymi
  w legitymacji, drużyna otrzymuje dyskwalifikację w turnieju halowym. Jeśli o niezgodności wyżej wymienionej dowiemy się później, owa drużyna traci zdobycze punktowe i tytuły wywalczone w konkretnym turnieju.
 3. Prosimy, aby naprawdę solidnie podejść do kwestii strojów! Jeśli parafia nie dysponuje własnymi strojami, można pożyczyć ze szkoły, ale na takiej imprezie nie wygląda fajnie, kiedy drużyna przyjeżdża i nie ma piłkarskich trykotów. Drużyna uczestnicząca w rozgrywkach Bosko Cup, musi obowiązkowo posiadać strój piłkarski z numerami na koszulce. Brak numerów na koszulce, powoduje, że drużyna nie może uczestniczyć w rozgrywkach. Jeśli zawodnik nie ma stroju jednolitego ze swoją drużyną z numerem (wyjątek może stanowić bramkarz) nie może zostać dopuszczony do meczu, ponieważ stwarza problem organizacyjny.
 4. Na turnieju Bosko Cup opiekunem zespołu nie musi być ksiądz, może nią być każda osoba, która jest pełnoletnia. Jeśli księdza nie ma wraz z zespołem na turnieju, wówczas opiekun musi posiadać zgodę – deklarację pobraną ze strony internetowej rozgrywek – od swojego księdza podpisaną i podbitą pieczątką parafialną. Brak zgody dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek. Opiekun przebywa z zespołem przez cały czas na hali sportowej sprawując opiekę. Drużyna nie może przebywać w czasie turnieju bez opieki osoby dorosłej.
 5. Zespół uczestniczy w czasie eliminacji czy finałów od początku do końca tzn.: od modlitwy na rozpoczęcie rozgrywek, do modlitwy końcowej wraz z podaniem wyników. Jeżeli jakaś drużyna wyjedzie przed modlitwą kończącą w następnej edycji w jakiej weźmie udział (jeżeli awansowali do finałów, to w czasie finałów; jeżeli nie, w następnych eliminacjach, bądź letnim turnieju), wystartuje w rozgrywkach z -1pkt. Organizator zastrzega sobie również w tym względzie zmienić procedury i plan, który wcześniej ogłasza na stronie rozgrywek, bądź może podać nieco inne rozwiązania na rozpoczęcie dnia rozgrywkowego w danym etapie trwania turnieju.

Przebieg meczu:

 1. Czas trwania meczu eliminacyjnego oraz w czasie finałów na hali: Ministrant: 2 x 7 min. + 2 minutowa przerwa; Lektor Młodszy: 2 x 8 minut + 2 minuty przerwy. Organizator zastrzega sobie zmiany w tym temacie, dostosowując do ilości drużyn w danym dniu rozgrywkowym.
 2. Nie ma w czasie meczu przerwy na żądanie trenera. Regulamin nie przewiduje tego elementu podczas meczu.
 3. Obowiązuje obuwie halowe, najlepiej biała podeszwa. Opiekun również posiada obuwie zamienne. Nie ma możliwości, aby opiekun wszedł na płytę boiska w budach wyjściowych. W razie nie posiadania butów zamiennych, zmuszony będzie do wejścia na płytę boiska w skarpetkach.
 4. Gramy piłką halową.
 5. Bramkarz może łapać piłkę tylko w polu bramkowym. Nie może złapać piłki podanej nogą przez zawodnika swojej drużyny.
 6. Pole bramkowe stanowi łuk przed bramką.
 7. Rzut od bramki można wykonywać nogą bądź ręką.
 8. Piłka z rzutu od bramki nie może przekroczyć bezpośrednio linii środkowej.
 9. Jeżeli bramkarz wznawia piłkę po wyjściu na aut bramkarski i piłka przekroczy połowę, wówczas przeciwna drużyna wznawia grę rzutem wolnym pośrednim z linii środkowej boiska.
  Jeżeli bramkarz po strzale przeciwników złapie piłkę, może wyrzutem wznowić grę i piłka może przekroczyć połowę.
 10. Próba „ominięcia przepisu wyrzutu poza połowę” => jeżeli bramkarz poda wyrzutem ręką do obrońcy piłkę, który głową poda piłkę bramkarzowi, a ten złapie ją i wyrzutem ręką podejmie próbę podania poza połowę, wówczas sędzia grę zatrzymuje, a owe zachowanie traktowane jest jako czysto niesportowe. Sędzia dyktuje rzut wolny pośredni. Gdyby podobne zachowania były powielane kilka razy zawodnicy grający w podobny sposób mogą otrzymać żółte kartki.
 11. Gra bez „spalonego”.
 12. Zmiany następują hokejowo. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry.
 13. Opiekun – trener wraz z drużyną zajmuje miejsce wyznaczone. Na ławce może być jeden opiekun wraz z zawodnikami rezerwowymi. Opiekun z danej drużyny pobiera identyfikator z recepcji przy rejestrowaniu drużyny. Wówczas wiadomo, kto może w czasie meczu zajmować się zespołem.
 14. Trener, ani zawodnicy rezerwowi, nie mogą biegać wzdłuż boiska, muszą przebywać w strefie technicznej przy ławce rezerwowych, którą wyznacza organizator. Jeżeli opiekun (trener czy ksiądz) będzie wciąż przemieszczał się wzdłuż boiska, wówczas może otrzymać od sędziego upomnienie, następnie żółtą kartkę. Dwie żółte kartki w meczu powodują, że kolejny mecz nie może przebywać wraz z drużyną na ławce trenerskiej, ale na trybunach lub w szatni.
 15. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 4 metrów od piłki.
 16. Rzut karny wykonuje się z linii łuku przed bramką, bądź miejsca ustalonego przez sędziego.
 17. Gra się z Wznowienie gry następuje przez wybicie nogą. Piłka musi być na linii boiska bądź poza boiskiem, ale musi stać nieruchomo. Piłka, która stoi na boisku, a zostanie wprowadzona do gry, jest błędem, wówczas grę wznawia zespół przeciwnej drużyny.
 18. Zawodnik ma 5 sekund na wprowadzenie piłki do gry ze stałego fragmentu (Dotyczy to wznowienia z autu oraz przez bramkarza). Po jej upływie piłkę przejmuje drużyna przeciwna. To wyeliminuje próbę „grania na czas”.
 19. Dotknięcie piłką sufitu, wznawia grę drużyna przeciwna rzutem pośrednim.
 20. Nie wolno robić wślizgów. Każdy wślizg to żółta kartka i rzut wolny pośredni. Dopuszczalny jest jedynie wślizg, który wykonuje zawodnik w celu obrony piłki, ale nie jest to wykonane w bliskim kontakcie zawodnika przeciwnej drużyny, który mógłby spowodować jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 21. Za każde przekleństwo zawodnik jest karany żółtą kartką ponieważ ten turniej ma na celu wychowanie i wyeliminowanie chamstwa i agresji boiskowej.
 22. Za otrzymanie czerwonej kartki, która jest konsekwencją dwóch żółtych kartek, zawodnik pauzuje zawsze w jednym kolejnym meczu. Jeśli kartki otrzymał na eliminacjach, wówczas pauzuje w meczu na finałach.
 23. Otrzymanie bezpośrednio kary czerwonej kartki zawodnik pauzuje w jednym kolejnym meczu. Jednakże kara za czerwoną kartkę może być większa, łącznie z wykluczeniem zawodnika do końca turnieju w zależności od ciężaru popełnionego faulu lub zachowania w czasie rozgrywek.
 24. Kiedy zawodnik otrzymuje czerwoną kartkę zespół gra w osłabieniu przez 5 minut. Po upływie 5 minut, wchodzi nowy zawodnik na boisko (ale nie zawodnik ukarany czerwonym kartonikiem) i zespół gra w pełnym składzie.
 25. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że czerwoną kartkę otrzyma zawodnik „młodszy” (w przypadku kategorii Lektor Młodszy) w pierwszej połowie meczu, a miałby wejść nowy zawodnik, musi to być w tym samym przedziale wiekowym. Jeśli nie będzie kolejnego zawodnika młodszego, wówczas do końca pierwszej połowy, zespół gra w osłabieniu.
 26. Regulamin przewiduje, że najmniej na boisku mogłoby występować w drużynie
  3 zawodników, gdyby było mniej (np. kartki wyeliminowały zawodników z dalszej gry), sędzia mecz przerywa i kończy się on takim wynikiem jaki był w danym momencie. Jednak jeżeli wynik byłby korzystniejszy dla zespołu, którego zawodnicy zostali „wykartkowani”, wówczas mecz kończy się wynikiem 3:0, dla zespołu grającego w pełnym składzie.
 27. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1, porażka 0 punktów.
 28. W przypadku zadecydowania o kolejności zespołów w tabeli, decyduje bezpośredni wynik meczu. Jeśli był remis miedzy zainteresowanymi drużynami liczymy różnicę bramek, jeśli i tu jest identyczny wynik, wówczas decyduje o kolejności większa ilość bramek zdobytych. Jeżeli i w tym wypadku będzie remis, wówczas decyduje klasyfikacja fair play. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki są remisowe, wówczas o kolejności decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej (nie rankingu drużyn) umieszczonej na stronie internetowej rozgrywek.
 29. Jeśli mecz na finałach w fazie pucharowej zakończy się remisem, wówczas po 2 minutach przerwy rozgrywa się dogrywkę 2×4 minuty + 2 minuty przerwy. Jeżeli po dogrywce nadal jest remis, wówczas zarządza się trzy serie rzutów karny, jeśli nadal jest remis, karne strzela się do skutku, aż w danej kolejce „karnych” będzie przewaga jednej z drużyn.
 30. Jeżeli dwóch zawodników ma tyle samo bramek i obu ma szanse na tytuł „Króla Strzelców”, wówczas ten tytuł zdobywa ten zawodnik, którego zespół zajął wyższe miejsce na koniec rozgrywek.
 31. Pamiętajmy o grze w duchu Fair Play.
 32. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN i gry piłki halowej.
 33. W razie jakichkolwiek niejasności, organizator zastrzega sobie mieć głos decydujący w podejmowanych decyzjach spornych.

Regulamin może ulec zmianie przed finałami. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminu, jeśli zajdzie ku temu słuszna przyczyna również w czasie trwania eliminacji, dostosowując na bieżąco do zaistniałej sytuacji. Dlatego prosimy te drużyny które awansują do finałów, aby jeszcze raz przed ich  rozegraniem z nim się zapoznać.

Stowarzyszenie Persette
Organizator Bosko Cup