Regulamin

DO POBRANIA:

 

REGULAMIN TURNIEJ LETNI – FINAŁY

kategoria: MINISTRANT I LEKTOR MŁODSZY

BOSKO CUP 2023/2024

 

 1. Organizatorem Turnieju Bosko Cup jest Stowarzyszenie „Persette”.
 2. XVI Finały Letniego Turnieju Bosko Cup rozegrane zostaną 15 – 16 VI 2024 w Bielsku Białej na boisku „Sprint” w Wapienicy. Jeśli pogoda nie pozwoli rozgrywać meczów na otwartym boisku (deszcz – jak miało to miejsce w roku 2013) wówczas mecze zostaną rozegrane na hali sportowej, a jeśli pojawią się inne problemy, wówczas będziemy zmuszeni szukać innego obiektu o podobnych warunkach infrastrukturalnych. O jakichkolwiek zmianach organizatorzy będą informować na stronie rozgrywek.
 3. Finały trwają dwa dni z uwagi na to, że ilość rozgrywanych meczów jest duża, aby rozegrać je w ciągu jednego dnia. W sobotę rozegrane zostaną mecze grupowe; 4 najlepsze zespoły które awansują do półfinału, przyjeżdżają w niedzielę, aby kontynuować rozgrywki: mecze półfinałowe, mecz o III miejsce, finał. Wszystkie mecze rozgrywamy według planu podanego na stronie internetowej turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek nawet w dniu danej fazy rozgrywek jeśli zajdzie taka potrzeba z różnych losowych sytuacji.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kontuzje oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników powstałe podczas trwania Turnieju.
 6. W przypadku kiedy mecze w finałach letnich rozgrywano by na hali, wówczas obowiązuje regulamin – ale tylko te punkty dotyczące samej formy meczów – taki jak na Finałach Halowego Turnieju.
 7. Drużyny są objęte tzw. Rankingiem Drużyn, która daje możliwość losowania drużyn,
  wg „koszyków”. Zespoły z najwyższych miejsc będą rozstawione – podobnie jak ma to miejsce w FIFA.
 8. Każdy zespół, który wywalczy awans do finałów, a nie przyjedzie na finały bez wcześniejszego poinformowania, bądź zbyt późnego poinformowania organizatorów, otrzyma dyskwalifikację w następnym turnieju – czyli halowym!!!
 9. Każdy zespół, który zakwalifikuje się do finałów, a wie, że nie uda mu się w tym czasie przyjechać, powinien powiadomić organizatorów min. 2 tygodnie przed finałami; wówczas uchroni się od nałożenia sankcji wspomnianej w punkcie 8, a stworzy możliwość wystąpienia w finałowej imprezie zespołowi, który wcześniej nie zakwalifikował się w eliminacjach, a ma najlepszy bilans punktowy. Pragniemy niniejszym podkreślić, aby każdy uczestnik pamiętał również o tym, iż ważna jest dyscyplina oraz przestrzeganie zasad i szanowanie innych uczestników Turnieju BOSKO CUP. 
 10. Kategoria Lektor Młodszy jest całkowitym spadkobiercą wszystkich kwestii statystycznych, które dotychczas rozgrywano na turnieju Bosko Cup.

Zgłaszanie drużyn do udziału:

 1. Do dnia 5 czerwca 2024 w panelu zapisy, zgłaszamy zawodników do udziału w turnieju. Zgłoszenie zawodników od sezonu 2022/2023 jest tylko i wyłącznie w formie panelu na stronie internetowej, poprzez wpisywanie danych zawodników i opiekunów w panelu na stronie internetowej w zakładce: PANEL ZGŁOSZENIOWY! Organizator zastrzega sobie możliwość podania innej daty zgłoszenia zawodników, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Wpisanie uczestników w panelu jest potwierdzeniem, że są to osoby należące do LSO w danej parafii.
 3. Opiekun przywozi komplet deklaracji RODO, które muszą być wypełnione przez rodziców. Bez podpisanej deklaracji, zawodnik nie może uczestniczyć w turnieju letnim. Deklaracje są do pobrania ze strony internetowej. Deklarację RODO opiekun przywozi na finały.
 4. Jeżeli opiekunem drużyny jest ksiądz przywozi na turniej i składa w recepcji deklarację RODO i deklarację księdza.
 5. Gdy opiekunem jest osoba świecka składa w recepcji deklaracje RODO i deklarację opiekuna świeckiego.
 6. Wszystkie deklaracje do pobrania ze strony internetowej.

Uczestnicy:

 1. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników:
  1. Lektor Młodszy: na boisku 6 zawodników + bramkarz oraz 5 zawodników rezerwowych.
  2. Ministrant: na boisku 7 zawodników + bramkarz oraz 4 rezerwowych.

Przesłany skład drużyny nie może ulec zmianie przez cały czas trwania finałów. Drużyna minimum może liczyć 7 zawodników, w tym jeden „młodszy”. (Kwestia młodszego zawodnika dotyczy Lektorów Młodszych)

 1. Zawodnicy zgłoszonej drużyny muszą być ministrantami/lektorami danej parafii (liczymy na Waszą uczciwość!!!), przedział wiekowy uczestników:

Kategoria Ministrant: 2012 – 2015 (5 klasa SP – 2 klasy SP)

Kategoria Lektor Młodszy: 2008 – 2011 (1 klasa ponadpodstawowa – 6 klasa SP)

 1. Jeśli parafia wśród Służby Liturgicznej ma małą ilość osób, wówczas można dokonać połączenia: zawodnik z roczników ministranta może grać w drużynie Lektora Młodszego, natomiast Lektor Młodszy nie może grać w drużynie ministranta. Zaś jeżeli parafia postanowi wystawić drużyny w dwóch kategoriach, wówczas nie może być sytuacji, że zawodnik gra tak w drużynie Ministrantów jak i Lektorów Młodszych. Gdyby taka sytuacja zaistniała, mecze tego zespołu sklasyfikowane są jako walkower.
 2. Wymogiem Turnieju jest, by w drużynie znajdowało się minimum dwóch zawodnik (tzw. „młodszy”) z roczników: 2010 – 2011 lub młodszy. Ten punkt dotyczy tylko drużyny z kategorii Lektor Młodszy.
 3. Mecz w podstawowym składzie OBOWIĄZKOWO musi rozpocząć minimum jeden zawodnik „młodszy” i gra w meczach grupowych od początku przez pierwsze 5 minut, po czym może zostać zmieniony. Zaś w meczach pucharowych zawodnik młodszy musi występować całą pierwszą połowę. W drugiej połowie może być zmieniony. Zaś w dogrywce już nie musi występować. Brak zawodnika w/w powoduje, że zespół przez pierwsze 5 minut w meczach grupowych oraz w meczach pucharowych całą pierwszą połowę gra w osłabieniu. Dopiero po upływie wskazanego czasu, gra w pełnym składzie. Natomiast jeżeli jest w zespole więcej zawodników młodszych, może być ten zawodnik który rozpoczął mecz od 1 minuty zmieniony na innego zawodnika mieszczącego się w tym przedziale wiekowym.
  Gdyby po czasie okazało się, że zespół nie wystawił w podstawowym składzie zawodnika młodszego, wynik zostaje anulowany i odebrane zdobyte trofea i weryfikacja wyniku jako walkower.
  Jeżeli w obu ekipach byłby brak zawodnika młodszego na boisku, przyznajemy obu zespołom 0 pkt. oraz anulowane zostają bramki z tego spotkania, gdyby takie zostały zdobyte.
  Zaś jedyną ewentualnością nie wystawienia zawodnika młodszego w podstawowym składzie jest wówczas, gdy zawodnik nabawił się kontuzji i lekarz zabronił brać dalszego czynnego udziału w zawodach. Wówczas, żeby było sprawiedliwie dla obu ekip, ten punkt nie będzie obowiązywał.
  Zaś jeżeli młodszy zawodnik nie może grać z powodu kartek, wówczas zespół rozpoczyna grę w osłabieniu.
 1. Drużyna zgłaszająca się do udziału w całym turnieju proszona jest o uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości 450 zł (za jedną kategorię), którą należy wpłacić na podane na stronie internetowej konto bankowe, podając w tytule przelewu parafię i kategorię dokonującą wpłaty. Jeżeli parafia zgłasza dwie kategorie, wówczas opłata jest 2 x 450 zł = 900 zł. Wpłaty dokonujemy najpóźniej do 25 maja 2024 na konto podane na stronie internetowej. W przypadku braku wpłaty drużyna nie może brać udziału w rozgrywkach.
 2. Każdy zawodnik w dniu eliminacji jak i finałów musi posiadać ważną legitymację szkolną, bądź jakikolwiek dokument, na podstawie którego jesteśmy w stanie stwierdzić tożsamość danej osoby. Można mieć również zrobione zdjęcie dokumentu (tylko wyraźne) w telefonie. W przypadku braku dokumentu, zawodnik nie bierze udziału w rozgrywkach. W przypadku dostarczenia później dokumentu podczas trwania eliminacji czy finałów może zagrać w danej fazie rozgrywkowej jednak nie może wejść w połowie meczu, jedynie od początku następnego meczu, po odpowiednim wylegitymowaniu się zawodnika w recepcji.
 3. Jeżeli wiek zawodnika podany w karcie jest niezgodny z danymi zawartymi w legitymacji, drużyna otrzymuje dyskwalifikację w turnieju letnim. Jeśli o niezgodności wyżej wymienionej dowiemy się później, owa drużyna traci zdobycze punktowe i tytuły wywalczone w konkretnym turnieju.
 4. Prosimy, aby naprawdę solidnie podejść do kwestii strojów! Jeśli parafia nie dysponuje własnymi strojami, można np.: pożyczyć ze szkoły. Jeśli zawodnik nie ma stroju jednolitego ze swoją drużyną z numerem (wyjątek może stanowić bramkarz) nie może zostać dopuszczony do meczu, ponieważ stwarza problem organizacyjny. Drużyna nie posiadająca numerów na koszulkach nie może zostać dopuszczona do rozgrywek!!!.
 5. Na turnieju Bosko Cup opiekunem zespołu nie musi być ksiądz, może nią być każda osoba, która jest pełnoletnia. Jeśli księdza nie ma wraz z zespołem na turnieju, wówczas opiekun musi posiadać zgodę – deklarację pobraną ze strony internetowej rozgrywek – od swojego księdza podpisaną i podbitą pieczątką parafialną. Brak zgody dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek. Opiekun przebywa z zespołem przez cały czas na stadionie sprawując opiekę. Drużyna nie może przebywać w czasie turnieju bez opieki osoby dorosłej.
 6. Zespół uczestniczy w czasie finałów od początku do końca tzn.: od modlitwy na rozpoczęcie rozgrywek, do modlitwy końcowej wraz z podaniem wyników. Jeżeli jakaś drużyna wyjedzie przed modlitwą kończącą w następnej edycji w jakiej weźmie udział (jeżeli awansowali do finałów, to w czasie finałów; jeżeli nie, w następnych eliminacjach, bądź halowym turnieju), wystartuje w rozgrywkach z -1pkt. Organizator zastrzega sobie również w tym względzie zmienić procedury i plan, który wcześniej ogłasza na stronie rozgrywek, bądź może podać nieco inne rozwiązania na rozpoczęcie dnia rozgrywkowego w danym etapie trwania turnieju.
 7. Plan finałów zostanie podany w późniejszym terminie i umieszczony na stronie internetowej.
 8. Przypominamy, że zwycięzca Letniego Turnieju BOSKO CUP, rozgrywa Superpuchar Diecezji Bielsko – Żywieckiej, ze zwycięzcą halowego turnieju, a jest nim zespół z parafii MB Fatimskiej w Bielsku – Białej Obszarach. Gdyby się okazało, że letnie Mistrzostwo zdobywa ten sam zespół, który zdobył halowe Mistrzostwo, wówczas jako drugi zespół w Superpucharze wystąpi drużyna, która zdobyła drugie miejsce (halowego turnieju lub lata) mająca najlepszy bilans bramkowy.
 9. Przebierać można się w szatni. Jednak z racji małej ilości szatni na stadionie zachęcamy, by zespoły przebierały się w autobusie, lub na trybunach, a rzeczy przechowywać w swoich pojazdach transportu. Za postawione rzeczy na stadionie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W czasie meczu tylko drużyny aktualnie grające mecz mogą przebywać w strefie dla nich przygotowanej.

 

Przebieg meczu:

 1. Czas trwania meczu: Mecze grupowe w każdej kategorii rozgrywamy: 14 minut bez przerwy!
  Mecze fazy pucharowej rozgrywamy: 2×9 minut + ok. 2 minuty przerwy. Jeżeli w czasie meczów fazy pucharowej będzie konieczna dogrywka rozgrywamy ją przez 5 minut bez przerwy. Jeżeli po dogrywce nadal wynik jest remisowy, strzelamy 3 rzuty karne, a gdy po tych trzech seriach nadal wynik remisowy, strzelamy aż do skutku.
  Przy rzutach karnych: po skończonej dogrywce, kapitan od razu musi znać kolejność kto strzela karne. Zatem ważne jest, aby opiekun wraz z kapitanem przed rozpoczęciem fazy pucharowej mieli już ustaloną kolejność strzelców karnych w swoim zespole. Tym samym ograniczamy niepotrzebne straty czasowe.
  Organizator zastrzega sobie zmiany w tym temacie, dostosowując do ilości drużyn w danym dniu rozgrywkowym.
 1. Opiekun – trener wraz z drużyną zajmuje miejsce wyznaczone. Na ławce może być jedynie ksiądz i trener wraz z zawodnikami rezerwowymi. Pozostałe osoby z parafii zajmują miejsce na trybunach. Każdy trener i ksiądz z danej drużyny pobiera identyfikator z recepcji przy rejestrowaniu drużyny. Wówczas wiadomo, kto może w czasie meczu zajmować się zespołem i w czasie meczu przebywać na ławce trenerskiej.
 2. Trener, jak i zawodnicy rezerwowi, nie mogą biegać wzdłuż boiska, muszą przebywać w strefie technicznej przy ławce rezerwowych, którą wyznacza organizator. Jeżeli opiekun (trener czy ksiądz) będzie wciąż przemieszczał się wzdłuż boiska, wówczas może otrzymać od sędziego upomnienie, następnie żółtą kartkę. Dwie żółte kartki w meczu powodują, że kolejny mecz nie może przebywać wraz z drużyną na ławce trenerskiej.
 3. Obowiązujące obuwie to korki tzw. „lanki”. Dla bezpieczeństwa, nie wolno grać
  we „wkrętach”. Zawodnik, który zagra we „wkrętach”, zostaje zawieszony na czas meczów eliminacyjnych. A jeśli okazałoby się po meczu, że któryś zawodnik zagrał w w/w butach, sędzia powinien to odnotować, a sam zawodnik zostaje zawieszony na pozostałe mecze, a gdyby strzelił bramki, są one anulowane. Podobnie na czas finałów.
  Organizator zastrzega sobie zmianę obuwia w zależności od wymogów regulaminu obiektów na których będą rozgrywane poszczególne fazy turnieju letniego.
 1. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. Nie może złapać piłki podanej nogą przez zawodnika swojej drużyny.
 2. Pole bramkowe, stanowi to pole wyznaczone przez organizatorów.
 3. Rzut od bramki można wykonywać nogą bądź ręką.
 4. Gra bez „spalonego”.
 5. Zmiany następują hokejowo. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry.
 6. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
 7. Rzut karny wykonuje się z miejsca przygotowanego do tego stałego fragmentu gry. Jeśli nie zostało ono przygotowane, sędzia ustala to miejsce.
 8. Rzut z autu wznawiamy piłkę do gry rzutem z za głowy.
 9. Za każde przekleństwo zawodnik jest karany żółtą kartką, ponieważ ten turniej ma na celu wychowanie i wyeliminowanie chamstwa i agresji boiskowej.
 10. Za otrzymanie czerwonej kartki zawodnik schodzi z boiska i zespół gra przez 3 minuty w osłabieniu. Po upływie 3 minut, może wejść inny zawodnik, uzupełniając skład, ale nie może to być zawodnik ukarany czerwonym kartonikiem. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę, pauzuje w jednym kolejnym meczu. Jeśli czerwona kartka jest efektem uzbieranych w czasie meczu dwóch żółtych kartek zawodnik w momencie otrzymania drugiej żółtej kartki, schodzi z boiska, a procedury są takie same, jak w przypadku bezpośredniej czerwonej kartki.
 11. Zawodnik po otrzymaniu dwóch żółtych kartek (nawet w odrębnych meczach) w czasie turnieju, w następnym meczu pauzuje.
 12. Zawodnik, który otrzymał za niesportowe zachowanie czerwoną kartkę poza boiskiem w drodze do szatni, po gwizdku sędziego w przerwie meczu, to pauzuje w dwóch kolejnych meczach.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość nałożenia własnych „kar” w sytuacji niesportowego zachowania, którym zawodnik się wykazuje w czasie trwania jakiejkolwiek fazy rozgrywek. Każda forma zachowania będzie rozpatrywana indywidualnie. Zatem karencją może być żółta kartka lub czerwona, którą zawodnik otrzymuje od sędziego. Jednak również organizator może samemu wyciągnąć konsekwencje z zachowania zawodnika.
 14. Regulamin przewiduje, że najmniejsza ilość zawodników na boisku to 4 graczy, gdyby było mniej (np. kartki wyeliminowały zawodników z dalszej gry), sędzia kończy mecz. Jeżeli wynik jest korzystny dla zespołu, który grał w pełnym składzie, mecz kończy się takim wynikiem jak został przerwany; natomiast jeżeli był remis, bądź w momencie przerwania wygrywał zespół zdekompletowany wówczas (zgodnie z normami z boisk ligowych) przyjmujemy wynik 3:0 dla zespołu który gra w pełnym składzie.
 15. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, porażka 0 punktów, remis 1 punkt.
 16. Po rozegranym meczu kapitan drużyny obowiązkowo podchodzi do dziewczyn piszących protokół, aby podpisać protokół. Kapitan ma możliwość wglądu do protokołu przed podpisaniem w celu weryfikacji strzelców bramek i pozostałych danych. Podpis kapitana, jest równoznaczny z akceptacją protokołu. Jeżeli protokół nie zostanie podpisany do momentu rozpoczęcia kolejnego meczu, wówczas uznany zostanie mecz jako walkower na rzecz zespołu który podpisał. Moment rozpoczęcia kolejnego meczu jest momentem nieodwołalnym jeśli nie został złożony podpis na protokole. Zaś jeśli obie drużyny nie podpisały protokół, wówczas anulowane zostają bramki, a zespoły otrzymują -1 punkt.
  Jeżeli owa sytuacja nastąpi w fazie pucharowej, że oba zespoły nie podpiszą protokołu, wówczas obie drużyny są dyskwalifikowane na najniższym miejscu, a w kolejnej fazie rozgrywek na której się pojawią zaczynają swoje rozgrywki od -2 pkt.
  Sytuacja, która usprawiedliwia kapitana w tym temacie, jest udzielana mu pomoc medyczna przez lekarza.
 1. W przypadku zadecydowania o kolejności zespołów decyduje bezpośredni wynik meczu. Jeśli był remis miedzy zainteresowanymi drużynami liczymy różnicę bramek, jeśli i tu jest identyczny wynik, wówczas o kolejności decyduje większa ilość zdobytych bramek. Jeśli i w tym wypadku jest remis, wówczas brana pod uwagę jest kwestia fair play (czyli ile zdobytych kartek ma zespół na swoim koncie, drużyna z mniejszą ilością kartek jest wyżej klasyfikowana)
  Jeżeli ta kolejność ma się rozstrzygać o miejsce decydujące o awans, a drużyny mają w każdym wymiarze remis wówczas brane jest pod uwagę, jakie miejsce zajmują zespoły w KLASYFIKACJI GENERALNEJ!
 1. Jeżeli w czasie finałów w półfinale, meczu o III miejsce bądź finale będzie remis, wówczas następuje dogrywka rozgrywamy ją przez 5 minut bez przerwy. Jeżeli po dogrywce nadal wynik jest remisowy, strzelamy 3 rzuty karne, a gdy po tych trzech seriach nadal wynik remisowy, strzelamy aż do skutku.
 2. Przy rzutach karnych: po skończonej dogrywce, kapitan od razu musi znać kolejność kto strzela karne. Zatem ważne jest, aby opiekun wraz z kapitanem przed rozpoczęciem fazy pucharowej mieli już ustaloną kolejność strzelców karnych w swoim zespole. Tym samym ograniczamy niepotrzebne straty czasowe.
 3. Jeżeli w czasie finałów zdarzy się, że w klasyfikacji o koronę króla strzelców na pierwszym miejscu będzie więcej niż jeden zawodnik, wówczas „Królem Strzelców” zostaje ten zawodnik, którego drużyna zajęła wyższe miejsce na zakończenie finałów. Gdyby jednak okazało się, że o ten tytuł walczą zawodnicy z tej samej drużyny, to formę wręczenia nagród ustalają organizatorzy.
 4. Pamiętajmy o grze w duchu Fair Play.
 5. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
 6. W razie jakichkolwiek niejasności, organizator zastrzega sobie prawo decydującego głosu w podejmowanych decyzjach spornych.

 

 

REGULAMIN TURNIEJU LETNIEGO – LEKTOR STARSZY – FINAŁY

BOSKO CUP 2023/2024

 

 1. Organizatorem Turnieju Bosko Cup jest Stowarzyszenie „Persette”.
 2. XVI Finały Letniego Turnieju Bosko Cup rozegrane zostaną 15 – 16 VI 2024 w Bielsku Białej na boisku „Sprint” w Wapienicy. Jeśli pogoda nie pozwoli rozgrywać meczów na otwartym boisku (deszcz – jak miało to miejsce w roku 2013) wówczas mecze zostaną rozegrane na hali sportowej, a jeśli pojawią się inne problemy, wówczas będziemy zmuszeni szukać innego obiektu o podobnych warunkach infrastrukturalnych. O jakichkolwiek zmianach organizatorzy będą informować na stronie rozgrywek.
 3. Finały trwają dwa dni z uwagi na to, że ilość rozgrywanych meczów jest duża, aby rozegrać je w ciągu jednego dnia. W sobotę rozegrane zostaną mecze grupowe; 4 najlepsze zespoły które awansują do półfinału, przyjeżdżają w niedzielę, aby kontynuować rozgrywki: mecze półfinałowe, mecz o III miejsce, finał. Wszystkie mecze rozgrywamy według planu podanego na stronie internetowej turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek nawet w dniu danej fazy rozgrywek jeśli zajdzie taka potrzeba z różnych losowych sytuacji.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kontuzje oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników powstałe podczas trwania Turnieju.
 6. W przypadku kiedy mecze w finałach letnich rozgrywano by na hali, wówczas obowiązuje regulamin – ale tylko te punkty dotyczące samej formy meczów – taki jak na Finałach Halowego Turnieju.
 7. Drużyny są objęte tzw. Rankingiem Drużyn, która daje możliwość losowania drużyn,
  wg „koszyków”. Zespoły z najwyższych miejsc będą rozstawione – podobnie jak ma to miejsce w FIFA.
 8. Każdy zespół, który wywalczy awans do finałów, a nie przyjedzie na finały bez wcześniejszego poinformowania, bądź zbyt późnego poinformowania organizatorów, otrzyma dyskwalifikację w następnym turnieju – czyli halowym!!!
 9. Każdy zespół, który zakwalifikuje się do finałów, a wie, że nie uda mu się w tym czasie przyjechać, powinien powiadomić organizatorów min. 2 tygodnie przed finałami; wówczas uchroni się od nałożenia sankcji wspomnianej w punkcie 8, a stworzy możliwość wystąpienia w finałowej imprezie zespołowi, który wcześniej nie zakwalifikował się w eliminacjach, a ma najlepszy bilans punktowy. Pragniemy niniejszym podkreślić, aby każdy uczestnik pamiętał również o tym, iż ważna jest dyscyplina oraz przestrzeganie zasad i szanowanie innych uczestników Turnieju BOSKO CUP. 

Zgłaszanie drużyn do udziału:

 1. Do dnia 5 czerwca 2024 w panelu zapisy, zgłaszamy zawodników do udziału w turnieju. Zgłoszenie zawodników od sezonu 2022/2023 jest tylko i wyłącznie w formie panelu na stronie internetowej, poprzez wpisywanie danych zawodników i opiekunów w panelu na stronie internetowej w zakładce: PANEL ZGŁOSZENIOWY! Organizator zastrzega sobie możliwość podania innej daty zgłoszenia zawodników, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Wpisanie uczestników w panelu jest potwierdzeniem, że są to osoby należące do LSO w danej parafii.
 3. Opiekun przywozi komplet deklaracji RODO, które muszą być wypełnione przez rodziców. Bez podpisanej deklaracji, zawodnik nie może uczestniczyć w turnieju letnim. Deklaracje są do pobrania ze strony internetowej. Deklarację RODO opiekun przywozi na finały.
 4. Jeżeli opiekunem drużyny jest ksiądz przywozi na turniej i składa w recepcji deklarację RODO i deklarację księdza.
 5. Gdy opiekunem jest osoba świecka składa w recepcji deklaracje RODO i deklarację opiekuna świeckiego.
 6. Wszystkie deklaracje do pobrania ze strony internetowej.

Uczestnicy:

 1. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników: na boisku 6 zawodników + bramkarz oraz 5 zawodników rezerwowych.
  Przesłany skład drużyny nie może ulec zmianie przez cały czas trwania finałów. Drużyna minimum może liczyć 7 zawodników.
 2. Organizatorzy poinformują wszystkich uczestników o miejscu i godzinie rozegrania meczów w późniejszym terminie.
 3. Zawodnicy zgłoszonej drużyny muszą być ministrantami/lektorami danej parafii (liczymy na Waszą uczciwość!!!), przedział wiekowy uczestników: 2003 – 2007
 4. Jeśli parafia wśród Służby Liturgicznej ma małą ilość osób, wówczas można dokonać połączenia: zawodnik z roczników Lektora Młodszego może grać w drużynie Lektora Starszego, natomiast Lektor Starszy nie może grać w drużynie Lektora Młodszego. Zaś jeżeli parafia postanowi wystawić drużyny we wszystkich kategoriach, wówczas nie może być sytuacji, że zawodnik gra tak w drużynie Lektorów Młodszych jak i Lektorów Starszych. Gdyby taka sytuacja zaistniała, mecze tego zespołu sklasyfikowane są jako walkower.
 5. Drużyna zgłaszająca się do udziału w całym turnieju proszona jest o uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości 500 zł, którą należy wpłacić na podane na stronie internetowej konto bankowe, podając w tytule przelewu parafię i kategorię dokonującą wpłaty. Wpłaty dokonujemy najpóźniej do 25 maja 2024 na konto podane na stronie internetowej. W przypadku braku wpłaty drużyna nie może brać udziału w rozgrywkach.
 6. Każdy zawodnik w dniu eliminacji jak i finałów musi posiadać ważną legitymację szkolną, bądź jakikolwiek dokument, na podstawie którego jesteśmy w stanie stwierdzić tożsamość danej osoby. Można mieć również zrobione zdjęcie dokumentu (tylko wyraźne) w telefonie. W przypadku braku dokumentu, zawodnik nie bierze udziału w rozgrywkach. W przypadku dostarczenia później dokumentu podczas trwania eliminacji czy finałów może zagrać w danej fazie rozgrywkowej jednak nie może wejść w połowie meczu, jedynie od początku następnego meczu, po odpowiednim wylegitymowaniu się zawodnika w recepcji.
 7. Jeżeli wiek zawodnika podany w karcie jest niezgodny z danymi zawartymi w legitymacji, drużyna otrzymuje dyskwalifikację w turnieju letnim. Jeśli o niezgodności wyżej wymienionej dowiemy się później, owa drużyna traci zdobycze punktowe i tytuły wywalczone w konkretnym turnieju.
 8. Prosimy, aby naprawdę solidnie podejść do kwestii strojów! Jeśli parafia nie dysponuje własnymi strojami, można np.: pożyczyć ze szkoły lub klubu. Jeśli zawodnik nie ma stroju jednolitego ze swoją drużyną z numerem (wyjątek może stanowić bramkarz) nie może zostać dopuszczony do meczu, ponieważ stwarza problem organizacyjny. Drużyna nie posiadająca numerów na koszulkach nie może zostać dopuszczona do rozgrywek!!!.
 9. Na turnieju Bosko Cup opiekunem zespołu nie musi być ksiądz, może nią być każda osoba, która jest pełnoletnia. Jeśli księdza nie ma wraz z zespołem na turnieju, wówczas opiekun musi posiadać zgodę – deklarację pobraną ze strony internetowej rozgrywek – od swojego księdza podpisaną i podbitą pieczątką parafialną. Brak zgody dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek. Opiekun przebywa z zespołem przez cały czas na stadionie sprawując opiekę. Drużyna nie może przebywać w czasie turnieju bez opieki osoby dorosłej.
 10. Zespół uczestniczy w czasie finałów od początku do końca tzn.: od modlitwy na rozpoczęcie rozgrywek, do modlitwy końcowej wraz z podaniem wyników. Jeżeli jakaś drużyna wyjedzie przed modlitwą kończącą w następnej edycji w jakiej weźmie udział (w następnych eliminacjach, bądź halowym turnieju), wystartuje w rozgrywkach z -1pkt. Organizator zastrzega sobie również w tym względzie zmienić procedury i plan, który wcześniej ogłasza na stronie rozgrywek, bądź może podać nieco inne rozwiązania na rozpoczęcie dnia rozgrywkowego w danym etapie trwania turnieju.
 11. Plan finałów zostanie podany w późniejszym terminie i umieszczony na stronie internetowej.
 12. Przypominamy, że zwycięzca Letniego Turnieju BOSKO CUP, rozgrywa Superpuchar Diecezji Bielsko – Żywieckiej, ze zwycięzcą halowego turnieju, a jest nim zespół z parafii MB Bolesnej w Jawiszowicach osiedlu. Gdyby się okazało, że letnie Mistrzostwo zdobywa ten sam zespół, który zdobył halowe Mistrzostwo, wówczas jako drugi zespół w Superpucharze wystąpi drużyna, która zdobyła drugie miejsce (halowego turnieju lub lata) mająca najlepszy bilans bramkowy.
 13. Przebierać można się w szatni. Jednak z racji małej ilości szatni na stadionie zachęcamy, by zespoły przebierały się w autobusie, lub na trybunach, a rzeczy przechowywać w swoich pojazdach transportu. Za postawione rzeczy na stadionie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. W czasie meczu tylko drużyny aktualnie grające mecz mogą przebywać w strefie dla nich przygotowanej.

Przebieg meczu:

 1. Czas trwania meczu: Mecze grupowe w każdej kategorii rozgrywamy: 14 minut bez przerwy!
  Mecze fazy pucharowej rozgrywamy: 2×9 minut + ok. 2 minuty przerwy. Jeżeli w czasie meczów fazy pucharowej będzie konieczna dogrywka rozgrywamy ją przez 5 minut bez przerwy. Jeżeli po dogrywce nadal wynik jest remisowy, strzelamy 3 rzuty karne, a gdy po tych trzech seriach nadal wynik remisowy, strzelamy aż do skutku.
  Przy rzutach karnych: po skończonej dogrywce, kapitan od razu musi znać kolejność kto strzela karne. Zatem ważne jest, aby opiekun wraz z kapitanem przed rozpoczęciem fazy pucharowej mieli już ustaloną kolejność strzelców karnych w swoim zespole. Tym samym ograniczamy niepotrzebne straty czasowe.
  Organizator zastrzega sobie zmiany w tym temacie, dostosowując do ilości drużyn w danym dniu rozgrywkowym.
 1. Opiekun – trener wraz z drużyną zajmuje miejsce wyznaczone. Na ławce może być jedynie ksiądz i trener wraz z zawodnikami rezerwowymi. Pozostałe osoby z parafii zajmują miejsce na trybunach. Każdy trener i ksiądz z danej drużyny pobiera identyfikator z recepcji przy rejestrowaniu drużyny. Wówczas wiadomo, kto może w czasie meczu zajmować się zespołem i w czasie meczu przebywać na ławce trenerskiej.
 2. Trener, jak i zawodnicy rezerwowi, nie mogą biegać wzdłuż boiska, muszą przebywać w strefie technicznej przy ławce rezerwowych, którą wyznacza organizator. Jeżeli opiekun (trener czy ksiądz) będzie wciąż przemieszczał się wzdłuż boiska, wówczas może otrzymać od sędziego upomnienie, następnie żółtą kartkę. Dwie żółte kartki w meczu powodują, że kolejny mecz nie może przebywać wraz z drużyną na ławce trenerskiej.
 3. Obowiązujące obuwie to korki tzw. „lanki”. Dla bezpieczeństwa, nie wolno grać
  we „wkrętach”. Zawodnik, który zagra we „wkrętach”, zostaje zawieszony na czas meczów eliminacyjnych. A jeśli okazałoby się po meczu, że któryś zawodnik zagrał w w/w butach, sędzia powinien to odnotować, a sam zawodnik zostaje zawieszony na pozostałe mecze, a gdyby strzelił bramki, są one anulowane. Podobnie na czas finałów.
  Organizator zastrzega sobie zmianę obuwia w zależności od wymogów regulaminu obiektów na których będą rozgrywane poszczególne fazy turnieju letniego.
 1. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. Nie może złapać piłki podanej nogą przez zawodnika swojej drużyny.
 2. Pole bramkowe, stanowi to pole wyznaczone przez organizatorów.
 3. Rzut od bramki można wykonywać nogą bądź ręką.
 4. Gra bez „spalonego”.
 5. Zmiany następują hokejowo. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry.
 6. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
 7. Rzut karny wykonuje się z miejsca przygotowanego do tego stałego fragmentu gry. Jeśli nie zostało ono przygotowane, sędzia ustala to miejsce.
 8. Rzut z autu wznawiamy piłkę do gry rzutem z za głowy.
 9. Za każde przekleństwo zawodnik jest karany żółtą kartką, ponieważ ten turniej ma na celu wychowanie i wyeliminowanie chamstwa i agresji boiskowej.
 10. Za otrzymanie czerwonej kartki zawodnik schodzi z boiska i zespół gra przez 3 minuty w osłabieniu. Po upływie 3 minut, może wejść inny zawodnik, uzupełniając skład, ale nie może to być zawodnik ukarany czerwonym kartonikiem. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę, pauzuje w jednym kolejnym meczu. Jeśli czerwona kartka jest efektem uzbieranych w czasie meczu dwóch żółtych kartek zawodnik w momencie otrzymania drugiej żółtej kartki, schodzi z boiska, a procedury są takie same, jak w przypadku bezpośredniej czerwonej kartki.
 11. Zawodnik po otrzymaniu dwóch żółtych kartek (nawet w odrębnych meczach) w czasie turnieju, w następnym meczu pauzuje.
 12. Zawodnik, który otrzymał za niesportowe zachowanie czerwoną kartkę poza boiskiem w drodze do szatni, po gwizdku sędziego w przerwie meczu, to pauzuje w dwóch kolejnych meczach.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość nałożenia własnych „kar” w sytuacji niesportowego zachowania, którym zawodnik się wykazuje w czasie trwania jakiejkolwiek fazy rozgrywek. Każda forma zachowania będzie rozpatrywana indywidualnie. Zatem karencją może być żółta kartka lub czerwona, którą zawodnik otrzymuje od sędziego. Jednak również organizator może samemu wyciągnąć konsekwencje z zachowania zawodnika.
 14. Regulamin przewiduje, że najmniejsza ilość zawodników na boisku to 4 graczy, gdyby było mniej (np. kartki wyeliminowały zawodników z dalszej gry), sędzia kończy mecz. Jeżeli wynik jest korzystny dla zespołu, który grał w pełnym składzie, mecz kończy się takim wynikiem jak został przerwany; natomiast jeżeli był remis, bądź w momencie przerwania wygrywał zespół zdekompletowany wówczas (zgodnie z normami z boisk ligowych) przyjmujemy wynik 3:0 dla zespołu który gra w pełnym składzie.
 15. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, porażka 0 punktów, remis 1 punkt.
 16. Po rozegranym meczu kapitan drużyny obowiązkowo podchodzi do dziewczyn piszących protokół, aby podpisać protokół. Kapitan ma możliwość wglądu do protokołu przed podpisaniem w celu weryfikacji strzelców bramek i pozostałych danych. Podpis kapitana, jest równoznaczny z akceptacją protokołu. Jeżeli protokół nie zostanie podpisany do momentu rozpoczęcia kolejnego meczu, wówczas uznany zostanie mecz jako walkower na rzecz zespołu który podpisał. Moment rozpoczęcia kolejnego meczu jest momentem nieodwołalnym jeśli nie został złożony podpis na protokole. Zaś jeśli obie drużyny nie podpisały protokół, wówczas anulowane zostają bramki, a zespoły otrzymują -1 punkt.
  Jeżeli owa sytuacja nastąpi w fazie pucharowej, że oba zespoły nie podpiszą protokołu, wówczas obie drużyny są dyskwalifikowane na najniższym miejscu, a w kolejnej fazie rozgrywek na której się pojawią zaczynają swoje rozgrywki od -2 pkt.
  Sytuacja, która usprawiedliwia kapitana w tym temacie, jest udzielana mu pomoc medyczna przez lekarza.
 1. W przypadku zadecydowania o kolejności zespołów decyduje bezpośredni wynik meczu. Jeśli był remis miedzy zainteresowanymi drużynami liczymy różnicę bramek, jeśli i tu jest identyczny wynik, wówczas o kolejności decyduje większa ilość zdobytych bramek. Jeśli i w tym wypadku jest remis, wówczas brana pod uwagę jest kwestia fair play (czyli ile zdobytych kartek ma zespół na swoim koncie, drużyna z mniejszą ilością kartek jest wyżej klasyfikowana)
  Jeżeli ta kolejność ma się rozstrzygać o miejsce decydujące o awans, a drużyny mają w każdym wymiarze remis wówczas brane jest pod uwagę, jakie miejsce zajmują zespoły w KLASYFIKACJI GENERALNEJ!
 1. Jeżeli w czasie finałów w półfinale, meczu o III miejsce bądź finale będzie remis, wówczas następuje dogrywka rozgrywamy ją przez 5 minut bez przerwy. Jeżeli po dogrywce nadal wynik jest remisowy, strzelamy 3 rzuty karne, a gdy po tych trzech seriach nadal wynik remisowy, strzelamy aż do skutku.
 2. Przy rzutach karnych: po skończonej dogrywce, kapitan od razu musi znać kolejność kto strzela karne. Zatem ważne jest, aby opiekun wraz z kapitanem przed rozpoczęciem fazy pucharowej mieli już ustaloną kolejność strzelców karnych w swoim zespole. Tym samym ograniczamy niepotrzebne straty czasowe.
 3. Jeżeli w czasie finałów zdarzy się, że w klasyfikacji o koronę króla strzelców na pierwszym miejscu będzie więcej niż jeden zawodnik, wówczas „Królem Strzelców” zostaje ten zawodnik, którego drużyna zajęła wyższe miejsce na zakończenie finałów. Gdyby jednak okazało się, że o ten tytuł walczą zawodnicy z tej samej drużyny, to formę wręczenia nagród ustalają organizatorzy.
 4. Pamiętajmy o grze w duchu Fair Play.
 5. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
 6. W razie jakichkolwiek niejasności, organizator zastrzega sobie prawo decydującego głosu w podejmowanych decyzjach spornych.

 

Regulamin może ulec zmianie przed finałami. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminu, jeśli zajdzie ku temu słuszna przyczyna również w czasie trwania eliminacji jak i finałów, dostosowując na bieżąco do zaistniałej sytuacji. Dlatego prosimy te drużyny które awansują do finałów, aby jeszcze raz przed ich  rozegraniem z nim się zapoznać.

Stowarzyszenie Persette

Organizator Bosko Cup