Eliminacje letnie okręg cieszyński – Lektor Młodszy – XV sezon – 27.05.2023