Eliminacje letnie okręg kęckie – Lektor Młodszy – XV sezon – 13.05.2023