Kozak Bosko – sezon 1 (sezon 2019/2020) – podsumowanie