XI Letnie Finały – Artykuł Pogórze: Jeden zawodnik to za mało