Artykuł eliminacje letnie okręgu żywieckiego – 29.04.2023 – Lektor Młodszy – Nie pozwolił innym na wsokie loty!