Turniej na 203 rocznicę urodzin naszego patrona w Skoczowie