XVI letnie finały – sobota artykuł – „Trzeba być najlepszym, aby awansować”